Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najważniejsze ogłoszenia i aktualności

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.80.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.80.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa funkcjonowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

17 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.80.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych w semestrze zimowym 2020/2021 będą odbywały się w formie hybrydowej. Oznacza to, że w przypadku większości przedmiotów kształcenie odbywać się będzie zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kształcenie zdalne realizowane jest na platformie e-learningowej Uczelni dostępnej pod adresem: https://enauka.ujd.edu.pl. Informacje dotyczące sposobu korzystania z platformy będą dostępne na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych w zakładce DYDAKTYKA.

Dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych planuje się przeprowadzenie spotkań organizacyjnych oraz pierwszych lub kilku pierwszych zajęć z danego przedmiotu w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni. Dalsze zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dla wybranych przedmiotów przewidziane są zajęcia w trybie tradycyjnym w czasie trwania semestru. Dotyczy to także wybranych zajęć dla wyższych lat studiów. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji poszczególnych zajęć będą dostępne pod adresem: http://www.ujd.edu.pl/articles/view/plany-zajec. Za zgodą pracodawcy praktyki albo staże mogą odbywać się w siedzibie pracodawcy.

Zaliczenia i egzaminy z wszystkich przedmiotów będą odbywały się w siedzibie Uczelni, o ile nie zostanie wprowadzone ograniczenie możliwości przebywania w budynkach Uczelni z powodu zaostrzenia sytuacji epidemicznej, ogłoszone odrębnym komunikatem.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym będą mogły odbywać się pod warunkiem zachowania wymaganego reżimu sanitarnego. Obejmuje on zabezpieczenie dróg oddechowych, mycie i dezynfekcję rąk, dystans społeczny oraz przestrzeganie obowiązujących wymogów określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

15 września 2020
Czytaj więcej o: Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Terminy spotkań organizacyjnych dla studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów niestacjonarnych odbędą się wg terminów podanych poniżej. 

Przypominamy, że na terenie Uczelni obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczka, chusta, szalik itp.)

15 września 2020
Czytaj więcej o: Terminy spotkań organizacyjnych dla studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych

Terminy spotkań organizacyjnych dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów stacjonarnych odbędą się wg terminów podanych poniżej.

Przypominamy, że na terenie Uczelni obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczka, chusta, szalik itp.)

 

15 września 2020
Czytaj więcej o: Terminy spotkań organizacyjnych dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.79.2020 w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.79.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym, w siedzibie Uczelni lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021

Pełna treść zarządzenia znajduje się w dalszej części artykułu

15 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.79.2020 w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym

50. Inauguracja Roku Akademickiego – 2020/2021

 

Uroczysta 50. Inauguracja Roku Akademickiego – 2020/2021 odbędzie się  z zachowaniem wszystkich reguł sanitarnych związanych z pandemią – 6 października 2020 r. o godz. 11:00 w Auditorium Maximum przy ul. Waszyngtona 4/8.

W programie uroczystości:

- Hymn Państwowy

- Wystąpienie JM Rektora UJD prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej

- Immatrykulacja studentów i doktorantów

- Wręczenie nagrody PRIMUS IN UNIVERSITATE

- Wykład inauguracyjny: prof.dr. hab. Mariana Grzybowskiego  "Konstytucja RP z 1997 r. po 23 latach. Co nam zostało z tych lat?"

Ze względu na stan epidemii uroczystość będzie miała charakter zamknięty. Zapraszamy do wzięcia udziału on-line w wydarzeniu, które będzie transmitowane na żywo.

14 września 2020
Czytaj więcej o: 50. Inauguracja Roku Akademickiego – 2020/2021