INFORMACJA dot. możliwości kontynuacji studiów na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2019

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku "Pedagogika" (albo na kierunkach o innych nazwach), na których prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, którzy chcieliby podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wszczesnoszkolna" i starać się o przeniesienie części osiągnięć.

         

                       Dziekan

       Wydziału Pedagogicznego 

dr hab., prof. UJD Eligiusz Małolepszy