Korzystanie z platformy e-learningowej UJD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2020
Szanowni Państwo

Platforma e-learningowa UJD, https://enauka.ujd.edu.pl/ daje możliwość sprawnego prowadzenia procesu kształcenia na odległość. Pozwala na monitorowania aktywności studentów, wymianę informacji, przesyłanie i odbieranie plików oraz korzystanie z różnorodnych form przekazywania informacji. Podobnie jest z weryfikacją efektów uczenia się, oprócz przesyłania prac można organizować dyskusję ze studentami na forum czy stosować rożne formy kwestionariuszy, quizów czy testów. Każda forma aktywności pozwala na komentowanie przesyłanych prac czy rozwiązywanych zadań. Informacje przesyłane za pomocą platformy są dostarczane bezpośrednio, co oznacza, że nie gubią się jak tradycyjne maile. Można też korzystać z wbudowanego komunikatora. Wszystkie aktywności zarówno pracowników jak i studentów są archiwizowane w systemie co pozwala na monitorowanie procesu realizacji efektów uczenia się i ich późniejszą weryfikację.

Platformę e-learningową UJD, https://enauka.ujd.edu.pl/ należy traktować jako podstawowy kanał komunikacji ze studentami i realizacji efektów uczenia się. Pracownicy zobowiązani są w pierwszej do utworzenia kursów analogicznych do prowadzonych aktualnie zajęć dydaktycznych zgodnie ze swoim obciążeniem. Procedura przedstawiona jest w opublikowanej na stronie Wydziału instrukcji. Korzystanie z innych form kształcenia na odległość możliwe jest tylko w uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody właściwego Kierownika Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Prodziekana ds. Studencko-Dydaktycznych.

W przypadku problemów technicznych – aktualnie może to być problem z edycją zadań wewnątrz kursu, należy kontaktować się bezpośrednio z Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość UJD mgr Anną Skowron a.skowron@ajd.czest.pl

W przypadku problemów z korzystaniem z platformy np. dodawaniem zadań lub aktywności proszę o kontakt z Prodziekanem Zbigniewem Wieczorkiem z.wieczorek@ujd.edu.pl

W najbliższym czasie na stronie Wydziału pojawią się dodatkowe instrukcje opisujące podstawowe aktywności.