IX Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny z Konferencją Naukową

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2020

IX Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny z Konferencją Naukową

W dniach 24-26. 09. 2020 roku na platformie internetowej www.asystentrodziny.ujd.edu.pl odbędzie się IX Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny z Konferencją Naukową nt. Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem – rola, zadania, dylematy etyczne asystentów rodziny. Celem wydarzenia - zgodnie z kilkuletnią już tradycją – jest poszerzenie wiedzy i umiejętności asystentów rodziny w zakresie pracy z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Spotkanie ma służyć również dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny w kontekście jego roli i zadań oraz prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze.
Dzięki Konferencji jest możliwa popularyzacja wiedzy z zakresu wsparcia rodziny z dziećmi, wpływ nauki na otoczenie społeczne.
Jednostką organizującą Zlot jest Katedra Badań nad Edukacją Wydziału Nauk Społecznych. Współorganizatorami Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie, Stowarzyszenie „DLA RODZINY” w Częstochowie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny. W konferencji weźmie udział około 200 asystentów rodziny oraz ponad 30 wykładowców i trenerów oraz. Artykuły naukowe zostały przyjęte do druku w numerach specjalnych dot. asystentury rodziny czasopism „Praca Socjalna” (5/2020) – 20 pkt, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (2/2021) – 20 pkt. Zapraszamy do przeczytania.