Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2020

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego z dnia 14.09.2020r. Nr R021.1.80.2020 tutaj obsługa studentów w Dziekanacie odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość (adresy e-mail i kontakt telefoniczny do poszczególnych pracowników Dziekanatu dostępne na stronie wydziału). W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest wizyta studenta w Dziekanacie na podstawie decyzji Dziekana (po uprzednim kontakcie telefonicznym do Dziekanatu). Obsługa studentów w Dziekanacie WNS  w wyjątkowych sytuacjach odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą systemu e-kolejka.