Rekrutacja na szkolenia dla pracowników administracyjnych i szczebla zarządzającego - projekt "Uniwersytet dostępny"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 grudnia 2020
Zaproszenie do udziału w szkoleniu

z zakresu podstaw prawnych pracy z osobą z niepełnosprawnością

Szkolenie ma za zadanie zaznajomić pracowników UJD z tematyką pracy ze studentami i pracownikami z niepełnosprawnością, jak również zapoznanie z Europejskim Kodeksem Dobrej Administracji, w szczególności w zakresie  niedyskryminacji, obiektywizmu, ochrony danych osobowych, dyskryminacji pozytywnej i negatywnej, poznania praw i przywilejów Osób z Niepełnosprawnościami.

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjnych i szczebla zarządzającego.

Nabór odbywa się cyklicznie.

Terminy szkoleń: 7-8.01.2021, 11-12.01.2021, 14-15.01.2021, 28-29.01.2021

Szkolenie jest bezpłatne. Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (2 dni x 8 godzin dydaktycznych)

Szkolenie realizowane będzie w godzinach pracy uczestników.

Szkolenie zakończone będzie wydaniem certyfikatu.

 

Formularze zgłoszenia na szkolenie proszę wysyłać poprzez zadanie umieszczone na platformie enauka.ujd.edu.pl znajdujące się pod linkiem: 

Zgłoszenia: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=11977

lub dostarczyć osobiście do Centrum Obsługi Wydziału (COW) pokój 308, piętro 3.

W razie pytań lub ewentualnych trudności technicznych zapraszamy do kontaktu: w.duda@ajd.czest.plm.czerw@ajd.czest.pl

 

Szkolenia realizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A037/19 ,,Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji-Uczelnia dostępna

Karta zgloszenia uczestnictwa w projekcie

Oswiadczenie woli uczestnictwa

Potwierdzenie zapoznania sie z regulaminem

Oswiadczenie uczestnika projektu

Dane uczestnika projektu

Klauzula zgody