Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2021

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie studenci pobierający stypendium socjalne zobowiązani są do złożenia w dziekanacie oświadczenia zał. nr 12 o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej do końca lutego 2021roku lub w przypadku zmiany sytuacji materialnej wniosek o zmianę decyzji zał. nr 13.