Seminaria Naukowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2021

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie – prof. dr hab. Andrzej Ciupiński - zapraszają pracowników do udziału w otwartych seminariach naukowych.

Pierwsze z nich odbędzie się 07.04.2021r. o godz. 11:30 na platformie e-nauka, aplikacja BBB (pod kategorią Seminaria naukowe Nauk o Bezpieczeństwie).

Temat:  Państwa Europy Środkowej wobec rozwoju europejskiej autonomii strategicznej.

Prelegent: prof. dr hab. Andrzej Ciupiński

 

Kolejne planowane seminaria:

05.05.2021r., godz. 11:30

Temat: Działania dezinformujące realizowane przez radzieckie/rosyjskie służby specjalne – dzieje i współczesność

Prelegent: dr hab. prof. UJD  Andrzej Krzak

02.06.2021r., godz. 11:30

Temat: Korzenie fundamentalizmu islamskiego

Prelegent: dr hab. Anna Zasuń

30.06.2021r., godz. 11:30

Temat: Perspektywy Europejskiej unii bezpieczeństwa i obrony

Prelegent: dr Małgorzata Soja