Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najważniejsze ogłoszenia i aktualności

Rekrutacja na kierunek POLITOLOGIA - zapraszamy


 

Politologia - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia ruszyły z rekrutacją. Oferujemy ciekawy, przyszłościowy kierunek kształcenia, który otwiera przed Wami perspektywy na przyszłość. Zapewniamy doskonałe specjalności, ciekawe miejsca praktyk, wykwalifikowaną kadrę Katedry Nauk o Bezpieczeństwie, nowoczesną infrastrukturę Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, przyjazne otoczenie akademickie. Wystarczy, że zajrzysz do nas – a zostaniesz na dłużej. A jeśli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia, możesz skorzystać z naszej oferty edukacyjnej w ramach kierunku Politologia studia drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Wejdź koniecznie na stronę rekrutacji: rekrutacja.ujd.edu.pl

Szukaj nas na: www.knb.ujd.edu.pl oraz Facebooku

 

3 lipca 2020
Czytaj więcej o: Rekrutacja na kierunek POLITOLOGIA - zapraszamy

Harmonogram pracy Dziekanatu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 01.07.2020 - 12.07.2020

Administracja czynna w godz. 07:30 - 15:30:

01.07.2020 -  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

02.07.2020 -  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

03.07.2020 - wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291

06.07.2020 - a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

07.07.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

08.07.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

09.07.2020 - d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

10.07.2020 - a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

1 lipca 2020
Czytaj więcej o: Harmonogram pracy Dziekanatu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 01.07.2020 - 12.07.2020

Informacja dotycząca przebiegu egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące spraw organizacyjnych dla studentów przystępujących do egzaminów dyplomowych w roku akad. 2019/2020. Decyzje związane ze zmianą formy zajęć dydaktycznych wymuszoną sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej decyzjami na szczeblu rządowym, ministerialnymi i uczelnianym oraz zasady weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych zdefiniowane zostały w Zarządzeniach JM Rektora UJD: Nr R.021.1.43.2020 (http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1123/zarzadzenie-nr-r-021-1-43-2020) i Nr R.021.1.41.2020 (http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1106/zarzadzenie-nr-r-021-1-41-2020). Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentami.

Wpisy potwierdzające uzyskanie zaliczeń dokonane zostaną przez prowadzących w systemie USOS. Wpisy w kartach osiągnięć studenta oraz indeksach dokonane zostaną w późniejszym terminie. Studenci, którzy posiadają indeks w domu, proszeni są o wypełnienie indeksu tj. wypisanie wszystkich przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2019/2020 oraz nazwisk prowadzących zajęcia (zgodnie z wpisami w USOS). Do przystąpienia do egzaminu dyplomowego wymagane są jedynie wpisy w systemie USOS. Terminy złożenia pracy dyplomowej i zasady ewentualnego przesunięcia terminu złożenia pracy określa Regulamin studiów. Wymagane dokumenty i oświadczenia

Wymaganą przez Regulamin studiów UJD i Regulamin Dyplomowania WNS dokumentację należy dostarczyć do Dziekanatu wraz z indeksem przesyłką poleconą lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo (kontakt z Dziekanatem na stronie Wydziału Nauk Społecznych) najpóźniej 7 dni przed planowaną obroną.

Egzamin dyplomowy odbywać się będzie w formie online z wykorzystaniem narzędzia informatycznego Microsoft Teams umożliwiającego kontakt audio i wideo oraz rejestrację przebiegu obrony. Do prawidłowego przebiegu egzaminu konieczne jest zainstalowanie aplikacji Microsoft Teams i zalogowanie się za pomocą konta Microsoft połączonego z UJD. Sposób uzyskania dostępu do tej platformy omówiony był we wcześniejszym komunikacie.

Terminy obron (data i godzina) zostaną dokonane w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, promotorem, recenzentem oraz studentem przystępującym do obrony. Student w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego musi dysponować urządzeniem obsługującym wybraną technologię informatyczną, wyposażonym w kamerę i mikrofon oraz posiadać dostęp do sieci Internet, zapewniający odpowiednią jakość przekazu audio i wideo. Kamery internetowe zarówno u członków komisji egzaminacyjnej, jak i studenta muszą pozostać włączone przez cały czas trwania egzaminu.

W ustalonym dniu i godzinie rozpoczęcia obrony należy uruchomić aplikację Microsoft Teams zgodnie z procedurą przekazaną przez Przewodniczącego komisji. Bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu Student zostanie poproszony o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz skierowanie kamery na bezpośrednie otoczenie w celu weryfikacji warunków egzaminu. Ponadto Student zostanie poinformowany o ochronie danych osobowych zgodnie z wzorem informacji stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.41.2020 i będzie musiał potwierdzić samodzielne zapoznanie się z w/w informacjami.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej udzieli informacji na temat przebiegu egzaminu dyplomowego. Należy pamiętać, że przerwanie połączenia skutkować będzie wznowieniem spotkania i zmianą zadawanych pytań. Treść pytań zostanie zaprotokołowana przez Przewodniczącego komisji. Po zakończeniu egzaminu spotkanie zostanie zawieszone. Po ustaleniu oceny spotkanie zostanie wznowione w celu udzielenia informacja na temat wyników egzaminu. Egzamin będzie rejestrowany, a nagranie z przebiegu egzaminu będzie przechowywane. Wszelkie pozostałe kwestie związane z przystąpieniem do egzaminu, jego przebiegiem, składem komisji itp. uregulowane są w Regulaminie Dyplomowania WNS oraz Regulaminie Studiów UJD.

25 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca przebiegu egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Harmonogram pracy Dziekantu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 22.06.2020 - 30.06.2020

Administracja czynna w godz. 09:00 - 14:00:

22.06.2020 -  wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291

23.06.2020 -  wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297,  wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

24.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

25.06.2020 - wns@ujd.edu.pl 34 3784302, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

26.06.2020 - wns@ujd.edu.pl 34 3784302, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293

29.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

30.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

21 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Harmonogram pracy Dziekantu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 22.06.2020 - 30.06.2020

Harmonogram pracy Dziekanatu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 08.06.2020 - 21.06.2020

Administracja czynna w godz. 09:00 - 14:00:

08.06.2020 -  wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297,  wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

09.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297,  wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

10.06.2020 - d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301,  d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291,  wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

13.06.2020 - a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

15.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297

16.06.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301,  d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297

17.06.2020 - d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291,   d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

18.06.2020 - a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293 ,  a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

19.06.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293

21.06.2020 - a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Harmonogram pracy Dziekanatu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 08.06.2020 - 21.06.2020

Komunikat Dziekana WNS w sprawie przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w tym egzaminów dyplomowych

Szanowni Państwo

Zgodnie z zarządzeniami Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r. zbliżające się zaliczenia przedmiotów oraz sesja egzaminacyjna, w tym egzaminy dyplomowe realizowane będą w trybie zdalnym za pomocą technologii kształcenia na odległość. Jeśli odbycie zajęć, zaliczeń i egzaminów jest niemożliwe do zrealizowania w trybie zdalnym, można złożyć wniosek do JM Rektor za pośrednictwem Dziekana WNS o zastosowanie trybu tradycyjnego. Wniosek musi zawierać uzasadnienie wynikające m.in. z konieczności wykorzystania aparatury lub wyposażenia Uczelni, a także w przypadku zajęć propozycję trybu ich realizacji w siedzibie Uczelni, w tym przede wszystkim poprzez zmianę w planie zajęć, pozwalającą na ich kumulację w czasie lub realizację zajęć w blokach.

Zgodnie z zarządzeniem Nr R.021.1.41.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 maja 2020 r. nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje Dziekan lub Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną dyrektor lub jego zastępca.

Wytyczne dotyczące organizacji przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów stanowiące załączniki do zarządzenia obejmują między innymi: weryfikację tożsamości za pomocą logowania do poczty wewnętrznej Uczelni ujd.edu.pl, st.ujd.edu.pl albo na platformie enauka.ujd.edu.pl; z uwzględnieniem możliwości składania przez osobę zdającą oświadczenia o samodzielnym wykonaniu zaliczenia albo egzaminu. Dodatkowo w przypadku egzaminu dyplomowego student będzie miał obowiązek udostępnienia ekranu swojego urządzania, a przebieg egzaminu musi być rejestrowany przez jednostkę przeprowadzającą egzamin. Dla ujednolicenia pracy na potrzeby zaliczeń i egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych w formie ustnej wykorzystana będzie platforma Microsoft Teams. Na potrzeby zaliczeń i egzaminów w formie tekstowej wykorzystana będzie platforma Moodle dostępna na https://enauka.ujd.edu.pl/. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej konieczne jest podjęcie następujących kroków:

Dla pracowników:

- zarejestrowanie się na platformie UJD https://st.ujd.edu.pl/ dane do logowania zostały przesłane na adresy mailowe pracowników, można je też uzyskać w COW.

- po zarejestrowaniu się na https://st.ujd.edu.pl/ konieczne jest  wysłanie z tej skrzynki pocztowej e-maila na adres: ms360@st.ujd.edu.pl e-maila z informacją o potrzebie otrzymania dostępu do usługi Office 365. Na tego maila przyjdzie odpowiedź, tzn. adres e-mail połączony z usługą Microsoft i hasło do logowania. Po zalogowaniu się na portal https://www.office.com/  będzie można korzystać z oprogramowania Office w tym Microsoft Teams.

Dla studentów:

- Studenci uzyskują dostęp do kont na serwerze st.ujd.edu.pl poprzez system eKolejki, który dostępny jest pod adresem http://www.ekolejka.ajd.czest.pl/  W razie problemów mogą  pisać na adres: ekolejka@ujd.edu.pl
- można wysłać bezpośrednio maila na adres ekolejka@ujd.edu.pl z prośbą o utworzenie konta w https://st.ujd.edu.pl/
- po zarejestrowaniu się na https://st.ujd.edu.pl/ konieczne jest  wysłanie z tej skrzynki e-maila na adres: ms360@st.ujd.edu.pl e-maila z informacją o potrzebie otrzymania dostępu do usługi Office 365. Na tego e-maila przyjdzie odpowiedź, tzn. adres e-mail połączony z usługa Microsoft i hasło do logowania. Po zalogowaniu się na portal https://www.office.com/  będzie można korzystać z oprogramowania Office w tym Microsoft Teams.

Wewnętrzna platforma pocztowa UJD https://st.ujd.edu.pl/ będzie też wykorzystywana w celu przesyłania podań i rozliczania się z Uczelnią przed egzaminem dyplomowym, posłuży do przesyłania zaświadczeń o ukończeniu studiów. Na stronie internetowej Wydziału zostaną opublikowane instrukcje dotyczące korzystania z platformy Microsoft Teams zarówno dla studentów, jak i pracowników.

5 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Komunikat Dziekana WNS w sprawie przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w tym egzaminów dyplomowych

Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna - nowy kierunek studiów na naszym Wydziale!

Niezwykle miło nam poinformować, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów praktycznych II stopnia – „Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna”. Studia realizowane będą na Wydziale Nauk Społecznych UJD.

 

3 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna - nowy kierunek studiów na naszym Wydziale!