Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najważniejsze ogłoszenia i aktualności

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji działalności w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020 w związku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

28 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.41.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 maja 2020 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.41.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji uzyskania efektów uczenia się określonych
w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

28 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.41.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 maja 2020 r.

Tematyka ogólna seminarium dyplomowego

W systemie USOS-web zapisy na seminaria na kierunki:

Analityka i kreatywność społeczna oraz Bezpieczeństwo narodowe studia pierwszego stopnia rozpoczną się od dnia 02.06.2020r.

Ogólna tematyka znajduję się tutaj

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Tematyka ogólna seminarium dyplomowego

Komunikat JM Rektor prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej

Komunikat Nr R.021.2.24.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020r.
Wytyczne na czas przywracania działalności uczelni do funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce w związku ze zmianą załącznika Nr 1
w komunikacie Nr R.021.2.22.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 maja 2020r.
Wytyczne na czas przywracania działalności uczelni do funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce ponownie wydaje się nowy komunikat po poprawkach

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Komunikat JM Rektor prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Harmonogram pracy Dziekantu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 25.05.2020 - 07.06.2020

Administracja czynna w godz. 09:00 - 14:00:

 25.05.2020 - wns@ujd.edu.pl 34 3784302 ,wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

26.05.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

27.05.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

28.05.2020 - wns@ujd.edu.pl 34 3784302, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297,  a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

29.05.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297,  a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293

01.06.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

02.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

03.06.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301,  d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291

04.06.2020 - wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293,  a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

05.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297,  a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Harmonogram pracy Dziekantu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 25.05.2020 - 07.06.2020

Komunikat JM Rektor prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej

Komunikat Nr R.021.2.23.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno –Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 21.05.2020r. w sprawie organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 25 maja 2020r. do 30 czerwca 2020r. w związku z komunikatem Rektora o zdalnych zajęciach i egzaminach w semestrze letnim 2019/2020, a także w oparciu o rekomendacje „środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” MNISW

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Komunikat JM Rektor prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej

Komunikat JM Rektor prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej

Komunikat Nr R.021.2.22.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 maja 2020r.
Wytyczne na czas przywracania działalności uczelni do funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

18 maja 2020
Czytaj więcej o: Komunikat JM Rektor prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej