Wydział Nauk Społecznych UJD w Częstochowie

Kondolencje

29 lipca 2019

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Pani

 dr Janiny Kiełb

Pani doktor Janina Kiełb była wieloletnim nauczycielem akademickim. Pracowała na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, (obecnie Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza) , pełniąc  m.in. funkcje Kierownika Podyplomowego Studium Nauczania Początkowego, Kierownika Zespołu Nauczania Początkowego w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Nauczania Początkowego. Specjalizowała się w zakresie metodyki nauczania początkowego języka polskiego. 

Żegnamy drogą Koleżankę i Przyjaciela wielu pokoleń młodzieży studenckiej.

Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy szczerego współczucia.

 

Władze Dziekańskie Wydziału Pedagogicznego

Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej