Wydział Nauk Społecznych UJD w Częstochowie

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

30 września 2019

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędą się wg terminów podanych w tabelach

Kierunek

Studia stacjonarne

Pedagogika I°

30.09.2019 r., godz. 8.30, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Pedagogika II°

Praca Socjalna I°

Psychoprofilaktyka I°

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 5-let.

Pedagogika specjalna 5 let.

Pedagogika międzykulturowa z mediacją I°

Turystyka i Rekreacja I° i  II°

Fizjoterapia

30.09.2019 r., godz. 10:00, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Wychowanie Fizyczne II°

Wychowanie Fizyczne I°

 

Kierunek

Studia niestacjonarne

Pedagogika I°

11.10.2019 r., godz. 14:00, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Pedagogika II°

Praca socjalna  I°

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 5-let.

Pedagogika specjalna 5-let.

Pedagogika międzykulturowa z mediacją I°

 

Wychowanie fizyczne II°

11.10.2019 r., godz. 13:00, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Wychowanie fizyczne I°

Fizjoterapia – 5-let.