Wydział Nauk Społecznych UJD w Częstochowie

Studenci Wydziału Nauk Społecznych

30 grudnia 2019

Proszę o sprawdzenie w systemie USOS podpięcia przedmiotów (lektorat, PSW, BHP, wychowanie fizyczne).

Niepodpięte przedmioty (przedmioty oraz kod przedmiotu) nie będą widoczne na karcie ocen.