Wydział Nauk Społecznych UJD w Częstochowie

Zapisy na seminaria

13 stycznia 2020

II tura zapisów na seminaria magisterskie (studenci studiów drugiego stopnia) rozpocznie się od 15.01.2020 r. od godz. 8.00 do 19.01.2020 r. do godz. 23.59

Zakończyły się zapisy na seminaria dyplomowe dla studentów studiów pierwszego stopnia. Studenci II lat studiów, którzy nie zapisali się do żadnego promotora lub nie utworzyła się grupa, zostali decyzją Dziekana Wydziału Nauk Społecznych przypisani administracyjnie do promotorów, którym utworzyła się grupa seminaryjna.