Wydział Nauk Społecznych UJD w Częstochowie

Dr Agnieszka Miklewska

19 marca 2020

Autoprezentacja

2001- dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii; rozprawa doktorska pt. „Temperament a inteligencja - studium rozwojowe" pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Strelaua, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 1995 - Psychologia specjalność: psychologia kliniczna, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 1994 - Pedagogika Specjalna specjalność: Resocjalizacja (z wyróżnieniem), Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

Ukończone studia podyplomowe

Ukończone kursy terapii

Ukończone kursy diagnozy

Inne

 

Prace naukowe (wybór)

Rozdziały w monografiach naukowych

Miklewska, A. (2008).Opór przed zmianą - problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W: D. Kukla, Ł. Bednarczyk. Edukacja - Wsparcie - Praca w życiu osób niepełnosprawnych. Wybrane aspekty. (s.144-150). Warszawa-Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Miklewska, A. (2009). Wybrane problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na podstawie programu autorskiego. W: K. Janowski i M. Artymiak (red.), Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. t. 4 (495-515). Lublin: Bestprint.

Miklewska, A., Miklewska, A. (2009). Oswoić świat. Kilka słów o zabawie dzieci „trudnych". W: Bronisława Dymara (red.) Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji. XVI tom serii: Nauczyciele - Nauczycielom (s. 401-411). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Miklewska, A., Sikorska, I. (2009). Promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym. W: K. Janowski i K. Grzesiuk (red.), Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. t. 3 (152-167). Lublin: Bestprint.

Kaczmarek, M., Strelau, J., Miklewska, A. (2010).Therelationship between intelligence and Pavlovian temperament traits: The role of gender and level of intelligence..W: A. Gruszka, G. Matthews, & B. Szymura (Eds), Individual Differences in Cognition: Attention, Memory and Executive Control, s.51-63.New York: Springer. ISBN 978-1-4419-1209-1

 

Artykuły w czasopismach naukowych

Miklewska A. Miklewska A. (2000). Związek temperamentu z zachowaniami agresywnymi i zagrożeniem uzależnieniem od alkoholu, w świetle Regulacyjnej Teorii Temperamentu J. Strelaua: Sprawozdanie z badań. Przegląd Psychologiczny, 43, 173-190.

Miklewska, A., Strelau, J., Kaczmarek, M. (2004). Związek cech temperamentu w ujęciu Pawłowa z inteligencją płynną, skrystalizowaną i z wykształceniem w różnych okresach życia. StudiaPsychologiczne, 42, 53-65.

Miklewska, A., Strelau, J., Kaczmarek, M. (2006). The relationship between temperament and intelligence: cross-sectional study in the successive groups of age. Personality and IndividualDifferences, 40 (4), 643-654.

Miklewska, A., Sikorska, I. (2010). Wspieranie zdrowia psychicznego dziecka. Wychowanie przedszkolne, 5 (684), 8-16.