Jesteś tutaj: Start / Dla studentów / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

 Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego z dnia 14.09.2020r. Nr R021.1.80.2020 tutaj obsługa studentów w Dziekanacie odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość (adresy e-mail i kontakt telefoniczny do poszczególnych pracowników Dziekanatu dostępne na stronie wydziału). W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest wizyta studenta w Dziekanacie na podstawie decyzji Dziekana (po uprzednim kontakcie telefonicznym do Dziekanatu). Obsługa studentów w Dziekanacie WNS  w wyjątkowych sytuacjach odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą systemu e-kolejka. 

Zarządzenie

Od dnia 08.10.2020r. wprowadza się obowiązek noszenia maseczek w czasie zajęć dydaktycznych w salach wykładowych, laboratoryjnych, komputerowych i pracowniach.

8 października 2020

KOMUNIKAT JM REKTOR w sprawie zasad składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na semestr zimowy 2020/2021

Komunikat JM Rektor w sprawie składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na semestr zimowy 2020/2021

 

17 września 2020

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.80.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.80.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa funkcjonowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

17 września 2020

UWAGA PRAKTYKI STUDENCKIE

Szanowni Studenci,

obowiązkowe praktyki przewidziane w programie studiów odbywają się zgodnie ze złożonymi podaniami w Biurze Praktyk Studenckich  i w ustalonych terminach. W sprawie wątpliwości lub pojawiających się przeszkód prosimy kontaktować się z opiekunami praktyk.

17 września 2020

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych w semestrze zimowym 2020/2021 będą odbywały się w formie hybrydowej. Oznacza to, że w przypadku większości przedmiotów kształcenie odbywać się będzie zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kształcenie zdalne realizowane jest na platformie e-learningowej Uczelni dostępnej pod adresem: https://enauka.ujd.edu.pl. Informacje dotyczące sposobu korzystania z platformy będą dostępne na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych w zakładce DYDAKTYKA.

Dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych planuje się przeprowadzenie spotkań organizacyjnych oraz pierwszych lub kilku pierwszych zajęć z danego przedmiotu w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni. Dalsze zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dla wybranych przedmiotów przewidziane są zajęcia w trybie tradycyjnym w czasie trwania semestru. Dotyczy to także wybranych zajęć dla wyższych lat studiów. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji poszczególnych zajęć będą dostępne pod adresem: http://www.ujd.edu.pl/articles/view/plany-zajec. Za zgodą pracodawcy praktyki albo staże mogą odbywać się w siedzibie pracodawcy.

Zaliczenia i egzaminy z wszystkich przedmiotów będą odbywały się w siedzibie Uczelni, o ile nie zostanie wprowadzone ograniczenie możliwości przebywania w budynkach Uczelni z powodu zaostrzenia sytuacji epidemicznej, ogłoszone odrębnym komunikatem.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym będą mogły odbywać się pod warunkiem zachowania wymaganego reżimu sanitarnego. Obejmuje on zabezpieczenie dróg oddechowych, mycie i dezynfekcję rąk, dystans społeczny oraz przestrzeganie obowiązujących wymogów określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

15 września 2020

Terminy spotkań organizacyjnych dla studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów niestacjonarnych odbędą się wg terminów podanych poniżej. 

Przypominamy, że na terenie Uczelni obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczka, chusta, szalik itp.)

15 września 2020
Czytaj więcej o: Terminy spotkań organizacyjnych dla studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych