Jesteś tutaj: Start / Dla studentów / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Harmonogram pracy Dziekantu i Centrum Obsługi Wydziału w dniach 01.08.2020 - 13.08.2020

Administracja czynna w godz. 07:30 - 15:30:

03.08.2020 -  wns@ujd.edu.pl 34 3784302, wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297

04.08.2020 -  a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293

05.08.2020 -  wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297

06.08.2020 -  wns@ujd.edu.pl 34 3784302

07.08.2020 - a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293

10.08.2020 - d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291

11.08.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297

12.08.2020 - d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291

13.08.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297

1 sierpnia 2020

Dziekanat - urlopy

Danuta Foltyńska - 20.07.2020 - 07.08.2020

Dorota Jamrozik - 27.07.2020 - 14.08.2020

Agnieszka Kątna - 10.08.2020 - 31.08.2020

Danuta Pasieka - 10.08.2020 - 31.08.2020

22 lipca 2020

Harmonogram pracy Dziekanatu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 13.07.2020 - 31.07.2020

Administracja czynna w godz. 07:30 - 15:30:

13.07.2020 -  a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

14.07.2020 -  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297

15.07.2020 -  wns@ujd.edu.pl 34 3784302, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

16.07.2020 -  wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

17.07.2020 - wns@ujd.edu.pl 34 3784302, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

20.07.2020 - wns@ujd.edu.pl 34 3784302 ,  wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

21.07.2020 - d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297

22.07.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

23.07.2020 -  wns@ujd.edu.pl 34 3784302, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

24.07.2020 -  wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

27.07.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

28.07.2020 - wns@ujd.edu.pl 34 3784302, wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297

29.07.2020 - wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

30.07.2020 - wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293

31.07.2020 - wns@ujd.edu.pl 34 3784302, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293

14 lipca 2020

Awans naukowy

 

13 lipca 2020

Rekrutacja na kierunek POLITOLOGIA - zapraszamy


 

Politologia - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia ruszyły z rekrutacją. Oferujemy ciekawy, przyszłościowy kierunek kształcenia, który otwiera przed Wami perspektywy na przyszłość. Zapewniamy doskonałe specjalności, ciekawe miejsca praktyk, wykwalifikowaną kadrę Katedry Nauk o Bezpieczeństwie, nowoczesną infrastrukturę Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, przyjazne otoczenie akademickie. Wystarczy, że zajrzysz do nas – a zostaniesz na dłużej. A jeśli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia, możesz skorzystać z naszej oferty edukacyjnej w ramach kierunku Politologia studia drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Wejdź koniecznie na stronę rekrutacji: rekrutacja.ujd.edu.pl

Szukaj nas na: www.knb.ujd.edu.pl oraz Facebooku

 

3 lipca 2020

Awans naukowy

1 lipca 2020

Harmonogram pracy Dziekanatu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 01.07.2020 - 12.07.2020

Administracja czynna w godz. 07:30 - 15:30:

01.07.2020 -  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

02.07.2020 -  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

03.07.2020 - wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291

06.07.2020 - a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

07.07.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

08.07.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

09.07.2020 - d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

10.07.2020 - a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

1 lipca 2020

Informacja dotycząca przebiegu egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące spraw organizacyjnych dla studentów przystępujących do egzaminów dyplomowych w roku akad. 2019/2020. Decyzje związane ze zmianą formy zajęć dydaktycznych wymuszoną sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej decyzjami na szczeblu rządowym, ministerialnymi i uczelnianym oraz zasady weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych zdefiniowane zostały w Zarządzeniach JM Rektora UJD: Nr R.021.1.43.2020 (http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1123/zarzadzenie-nr-r-021-1-43-2020) i Nr R.021.1.41.2020 (http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1106/zarzadzenie-nr-r-021-1-41-2020). Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentami.

Wpisy potwierdzające uzyskanie zaliczeń dokonane zostaną przez prowadzących w systemie USOS. Wpisy w kartach osiągnięć studenta oraz indeksach dokonane zostaną w późniejszym terminie. Studenci, którzy posiadają indeks w domu, proszeni są o wypełnienie indeksu tj. wypisanie wszystkich przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2019/2020 oraz nazwisk prowadzących zajęcia (zgodnie z wpisami w USOS). Do przystąpienia do egzaminu dyplomowego wymagane są jedynie wpisy w systemie USOS. Terminy złożenia pracy dyplomowej i zasady ewentualnego przesunięcia terminu złożenia pracy określa Regulamin studiów. Wymagane dokumenty i oświadczenia

Wymaganą przez Regulamin studiów UJD i Regulamin Dyplomowania WNS dokumentację należy dostarczyć do Dziekanatu wraz z indeksem przesyłką poleconą lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo (kontakt z Dziekanatem na stronie Wydziału Nauk Społecznych) najpóźniej 7 dni przed planowaną obroną.

Egzamin dyplomowy odbywać się będzie w formie online z wykorzystaniem narzędzia informatycznego Microsoft Teams umożliwiającego kontakt audio i wideo oraz rejestrację przebiegu obrony. Do prawidłowego przebiegu egzaminu konieczne jest zainstalowanie aplikacji Microsoft Teams i zalogowanie się za pomocą konta Microsoft połączonego z UJD. Sposób uzyskania dostępu do tej platformy omówiony był we wcześniejszym komunikacie.

Terminy obron (data i godzina) zostaną dokonane w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, promotorem, recenzentem oraz studentem przystępującym do obrony. Student w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego musi dysponować urządzeniem obsługującym wybraną technologię informatyczną, wyposażonym w kamerę i mikrofon oraz posiadać dostęp do sieci Internet, zapewniający odpowiednią jakość przekazu audio i wideo. Kamery internetowe zarówno u członków komisji egzaminacyjnej, jak i studenta muszą pozostać włączone przez cały czas trwania egzaminu.

W ustalonym dniu i godzinie rozpoczęcia obrony należy uruchomić aplikację Microsoft Teams zgodnie z procedurą przekazaną przez Przewodniczącego komisji. Bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu Student zostanie poproszony o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz skierowanie kamery na bezpośrednie otoczenie w celu weryfikacji warunków egzaminu. Ponadto Student zostanie poinformowany o ochronie danych osobowych zgodnie z wzorem informacji stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.41.2020 i będzie musiał potwierdzić samodzielne zapoznanie się z w/w informacjami.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej udzieli informacji na temat przebiegu egzaminu dyplomowego. Należy pamiętać, że przerwanie połączenia skutkować będzie wznowieniem spotkania i zmianą zadawanych pytań. Treść pytań zostanie zaprotokołowana przez Przewodniczącego komisji. Po zakończeniu egzaminu spotkanie zostanie zawieszone. Po ustaleniu oceny spotkanie zostanie wznowione w celu udzielenia informacja na temat wyników egzaminu. Egzamin będzie rejestrowany, a nagranie z przebiegu egzaminu będzie przechowywane. Wszelkie pozostałe kwestie związane z przystąpieniem do egzaminu, jego przebiegiem, składem komisji itp. uregulowane są w Regulaminie Dyplomowania WNS oraz Regulaminie Studiów UJD.

25 czerwca 2020