Jesteś tutaj: Start / Dla studentów / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Harmonogram pracy Dziekantu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 22.06.2020 - 30.06.2020

Administracja czynna w godz. 09:00 - 14:00:

22.06.2020 -  wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291

23.06.2020 -  wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297,  wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

24.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

25.06.2020 - wns@ujd.edu.pl 34 3784302, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

26.06.2020 - wns@ujd.edu.pl 34 3784302, wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293

29.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

30.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297, wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297, a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293, d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

21 czerwca 2020

Harmonogram pracy Dziekanatu, Centrum Obsługi Wydziału i informatyka w dniach 08.06.2020 - 21.06.2020

Administracja czynna w godz. 09:00 - 14:00:

08.06.2020 -  wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297,  wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

09.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297,  wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

10.06.2020 - d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301,  d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291,  wns.cow3@ujd.edu.pl 34 3784297

13.06.2020 - a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

15.06.2020 - wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297

16.06.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301,  d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291, wns.cow1@ujd.edu.pl 34 3784297

17.06.2020 - d.foltynska@ujd.edu.pl 34 3784291,   d.jamrozik@ujd.edu.pl 34 3784301

18.06.2020 - a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293 ,  a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

19.06.2020 - wns.cow2@ujd.edu.pl 34 3784297,  a.katna@ujd.edu.pl 34 3784293

21.06.2020 - a.zabicka@ujd.edu.pl 34 3784292

8 czerwca 2020

Komunikat Dziekana WNS w sprawie przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w tym egzaminów dyplomowych

Szanowni Państwo

Zgodnie z zarządzeniami Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r. zbliżające się zaliczenia przedmiotów oraz sesja egzaminacyjna, w tym egzaminy dyplomowe realizowane będą w trybie zdalnym za pomocą technologii kształcenia na odległość. Jeśli odbycie zajęć, zaliczeń i egzaminów jest niemożliwe do zrealizowania w trybie zdalnym, można złożyć wniosek do JM Rektor za pośrednictwem Dziekana WNS o zastosowanie trybu tradycyjnego. Wniosek musi zawierać uzasadnienie wynikające m.in. z konieczności wykorzystania aparatury lub wyposażenia Uczelni, a także w przypadku zajęć propozycję trybu ich realizacji w siedzibie Uczelni, w tym przede wszystkim poprzez zmianę w planie zajęć, pozwalającą na ich kumulację w czasie lub realizację zajęć w blokach.

Zgodnie z zarządzeniem Nr R.021.1.41.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 maja 2020 r. nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje Dziekan lub Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną dyrektor lub jego zastępca.

Wytyczne dotyczące organizacji przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów stanowiące załączniki do zarządzenia obejmują między innymi: weryfikację tożsamości za pomocą logowania do poczty wewnętrznej Uczelni ujd.edu.pl, st.ujd.edu.pl albo na platformie enauka.ujd.edu.pl; z uwzględnieniem możliwości składania przez osobę zdającą oświadczenia o samodzielnym wykonaniu zaliczenia albo egzaminu. Dodatkowo w przypadku egzaminu dyplomowego student będzie miał obowiązek udostępnienia ekranu swojego urządzania, a przebieg egzaminu musi być rejestrowany przez jednostkę przeprowadzającą egzamin. Dla ujednolicenia pracy na potrzeby zaliczeń i egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych w formie ustnej wykorzystana będzie platforma Microsoft Teams. Na potrzeby zaliczeń i egzaminów w formie tekstowej wykorzystana będzie platforma Moodle dostępna na https://enauka.ujd.edu.pl/. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej konieczne jest podjęcie następujących kroków:

Dla pracowników:

- zarejestrowanie się na platformie UJD https://st.ujd.edu.pl/ dane do logowania zostały przesłane na adresy mailowe pracowników, można je też uzyskać w COW.

- po zarejestrowaniu się na https://st.ujd.edu.pl/ konieczne jest  wysłanie z tej skrzynki pocztowej e-maila na adres: ms360@st.ujd.edu.pl e-maila z informacją o potrzebie otrzymania dostępu do usługi Office 365. Na tego maila przyjdzie odpowiedź, tzn. adres e-mail połączony z usługą Microsoft i hasło do logowania. Po zalogowaniu się na portal https://www.office.com/  będzie można korzystać z oprogramowania Office w tym Microsoft Teams.

Dla studentów:

- Studenci uzyskują dostęp do kont na serwerze st.ujd.edu.pl poprzez system eKolejki, który dostępny jest pod adresem http://www.ekolejka.ajd.czest.pl/  W razie problemów mogą  pisać na adres: ekolejka@ujd.edu.pl
- można wysłać bezpośrednio maila na adres ekolejka@ujd.edu.pl z prośbą o utworzenie konta w https://st.ujd.edu.pl/
- po zarejestrowaniu się na https://st.ujd.edu.pl/ konieczne jest  wysłanie z tej skrzynki e-maila na adres: ms360@st.ujd.edu.pl e-maila z informacją o potrzebie otrzymania dostępu do usługi Office 365. Na tego e-maila przyjdzie odpowiedź, tzn. adres e-mail połączony z usługa Microsoft i hasło do logowania. Po zalogowaniu się na portal https://www.office.com/  będzie można korzystać z oprogramowania Office w tym Microsoft Teams.

Wewnętrzna platforma pocztowa UJD https://st.ujd.edu.pl/ będzie też wykorzystywana w celu przesyłania podań i rozliczania się z Uczelnią przed egzaminem dyplomowym, posłuży do przesyłania zaświadczeń o ukończeniu studiów. Na stronie internetowej Wydziału zostaną opublikowane instrukcje dotyczące korzystania z platformy Microsoft Teams zarówno dla studentów, jak i pracowników.

5 czerwca 2020

Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna - nowy kierunek studiów na naszym Wydziale!

Niezwykle miło nam poinformować, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów praktycznych II stopnia – „Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna”. Studia realizowane będą na Wydziale Nauk Społecznych UJD.

 

3 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna - nowy kierunek studiów na naszym Wydziale!

Praktyki studenckie

Instrukcja praktyk dla studentów kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna trzyletnich studiów licencjackich (I stopnia) odbywających praktykę ciągłą w klasach I-III w szkole podstawowej (szósty semestr) znajduję się tutaj

2 czerwca 2020

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji działalności w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020 w związku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

28 maja 2020

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.41.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 maja 2020 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.41.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji uzyskania efektów uczenia się określonych
w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

28 maja 2020

Tematyka ogólna seminarium dyplomowego

W systemie USOS-web zapisy na seminaria na kierunki:

Analityka i kreatywność społeczna oraz Bezpieczeństwo narodowe studia pierwszego stopnia rozpoczną się od dnia 02.06.2020r.

Ogólna tematyka znajduję się tutaj

26 maja 2020