Wydział Nauk Społecznych UJD w Częstochowie

Kierunki na Wydziale

Kierunki i specjalności w roku akademickim 2019/2020

Artykuły

Analityka i kreatywność społeczna

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

https://www.facebook.com/aks.ujd/

Specjalności:
 • coaching i procesy doradcze
 • diagnozy i konsulting społeczny
14 lutego 2020

Bezpieczeństwo narodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Specjalności:
 • bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie

Specjalności:
 • bezpieczeństwo militarne
 • ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa 
14 lutego 2020

Pedagogika

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie.

Specjalności:

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie.

Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • Coaching kariery z doradztwem
 • Geragogika
 • Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
 • Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł A (po tej samej specjalności ze studiów pierwszego stopnia)
28 czerwca 2018

Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

14 lutego 2020

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie  - 5 letnie

28 czerwca 2018

Pedagogika specjalna

Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie  - 5 letnie

 Specjalności:
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu 
 • resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
28 czerwca 2018

Praca socjalna

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Strona internetowa kierunku Praca Socjalna
Spacjalności:
 • Praca z rodziną
 • Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
 • case management
28 czerwca 2018

Psychoprofilaktyka

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Strona internetowa kierunku Psychoprofilaktyka