Wydział Nauk Społecznych UJD w Częstochowie

Opłaty i raty

Opłaty za studia, terminy rat i opłaty dodatkowe za usługi edukacyjne (pliki PDF):