Toki studiów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Analityka i kreatywność społeczna

Studia stacjonarne I stopnia I rok pobierz

Studia stacjonarne I stopnia II rok (specjalność: Coaching i procesy doradcze) pobierz

Studia stacjonarne I stopnia III rok (specjalność:  Diagnozy i konsulting społeczny) pobierz

10 lutego 2021

Bezpieczeństwo narodowe

Studia stacjonarne I stopnia I rok pobierz

Studia stacjonarne I stopnia II rok (specjalność: Bezpieczeństwo państwa)  pobierz

Srudia stacjonarne I stopnia III rok (specjalność: Bezpieczeństwo państwa) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Bezpieczeństwo militarne) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia II rok (specjalność: Bezpieczeństwo militarne) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Ochrona i obrona interesów państwa)  pobierz

Studia stacjonarne II stopnia II rok (specjalność: Ochrona i obrona interesów państwa)  pobierz

Studia niestacjonarne I stopnia I rok pobierz

Studia niestacjonarne I stopnia II rok (specjalność: Bezpieczeństwo państwa) pobierz

Studia niestacjonarne I stopnia III rok (specjalność: Bezpieczeństwo państwa) pobierz

Studia niestacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa) pobierz

Studia niestacjonarne II stopnia II rok (specjalność: Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa) pobierz

Studia niestacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Bezpieczeństwo militarne) pobierz

Studia niestacjonarne II stopnia II rok (specjalność: Bezpieczeństwo militarne) pobierz

10 lutego 2021

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia stacjonarne I stopnia III rok pobierz

Studia niestacjonarne I stopnia III rok pobierz

10 lutego 2021

Pedagogika

Studia stacjonarne I stopnia I rok (profil ogólnoakademicki) pobierz

Studia stacjonarne I stopnia I rok (specjalność:  Doradztwo zawodowe i personalne) pobierz

Studia stacjonarne I stopnia I rok (specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją) pobierz

Studia stacjonarne I stopnia II rok (specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją) pobierz

Studia stacjonarne I stopnia  III rok (specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją) pobierz

Studia stacjonarne I stopnia I rok (specjalność:  Terapia pedagogiczna)  pobierz

Studia stacjonarne I stopnia II rok (specjalność:  Terapia pedagogiczna) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia I rok (profil ogólnoakademicki) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Moduł A) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia II rok (specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Moduł A) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia II rok (specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia I rok (specjalność:  Coaching kariery z doradztwem) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Geragogika) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu) pobierz

Studia stacjonarne II stopnia II rok (specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu) pobierz

Studia niestacjonarne I stopnia I rok (profil ogólnoakademicki) pobierz

Studia niestacjonarne I stopnia I rok (specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją) pobierz

Studia niestacjonarne I stopnia II rok (specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją) pobierz

Studia niestacjonarne I stopnia III rok (specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją) pobierz

Studia niestacjonarne II stopnia I rok (profil ogólnoakademicki) pobierz

Studia niestacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Moduł A) pobierz

Studia niestacjonarne II stopnia II rok (specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Moduł A) pobierz

Studia niestacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją) pobierz

Studia niestacjonarne II stopnia I rok (specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu) pobierz

Studia niestacjonarne II stopnia II rok (specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu) pobierz

10 lutego 2021

Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Studia stacjonarne I stopnia I rok pobierz

10 lutego 2021

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Studia stacjonarne jednolite magisterskie I rok pobierz

Studia stacjonarne jednolite magisterskie II rok pobierz

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie I rok pobierz

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie II rok  pobierz

 

10 lutego 2021

Pedagogika specjalna

Studia stacjonarne jednolite magisterskie I rok pobierz

10 lutego 2021

Politologia

Studia stacjonarne I stopnia I rok pobierz

10 lutego 2021