Kształcenie na odległość - rok akademicki 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat Dziekana WNS w sprawie przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w tym egzaminów dyplomowych

Szanowni Państwo

Zgodnie z zarządzeniami Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r. zbliżające się zaliczenia przedmiotów oraz sesja egzaminacyjna, w tym egzaminy dyplomowe realizowane będą w trybie zdalnym za pomocą technologii kształcenia na odległość. Jeśli odbycie zajęć, zaliczeń i egzaminów jest niemożliwe do zrealizowania w trybie zdalnym, można złożyć wniosek do JM Rektor za pośrednictwem Dziekana WNS o zastosowanie trybu tradycyjnego. Wniosek musi zawierać uzasadnienie wynikające m.in. z konieczności wykorzystania aparatury lub wyposażenia Uczelni, a także w przypadku zajęć propozycję trybu ich realizacji w siedzibie Uczelni, w tym przede wszystkim poprzez zmianę w planie zajęć, pozwalającą na ich kumulację w czasie lub realizację zajęć w blokach.

Zgodnie z zarządzeniem Nr R.021.1.41.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 maja 2020 r. nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje Dziekan lub Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną dyrektor lub jego zastępca.

Wytyczne dotyczące organizacji przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów stanowiące załączniki do zarządzenia obejmują między innymi: weryfikację tożsamości za pomocą logowania do poczty wewnętrznej Uczelni ujd.edu.pl, st.ujd.edu.pl albo na platformie enauka.ujd.edu.pl; z uwzględnieniem możliwości składania przez osobę zdającą oświadczenia o samodzielnym wykonaniu zaliczenia albo egzaminu. Dodatkowo w przypadku egzaminu dyplomowego student będzie miał obowiązek udostępnienia ekranu swojego urządzania, a przebieg egzaminu musi być rejestrowany przez jednostkę przeprowadzającą egzamin. Dla ujednolicenia pracy na potrzeby zaliczeń i egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych w formie ustnej wykorzystana będzie platforma Microsoft Teams. Na potrzeby zaliczeń i egzaminów w formie tekstowej wykorzystana będzie platforma Moodle dostępna na https://enauka.ujd.edu.pl/. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej konieczne jest podjęcie następujących kroków:

Dla pracowników:

- zarejestrowanie się na platformie UJD https://st.ujd.edu.pl/ dane do logowania zostały przesłane na adresy mailowe pracowników, można je też uzyskać w COW.

- po zarejestrowaniu się na https://st.ujd.edu.pl/ konieczne jest  wysłanie z tej skrzynki pocztowej e-maila na adres: ms360@st.ujd.edu.pl e-maila z informacją o potrzebie otrzymania dostępu do usługi Office 365. Na tego maila przyjdzie odpowiedź, tzn. adres e-mail połączony z usługa Microsoft i hasło do logowania. Po zalogowaniu się na portal https://www.office.com/  będzie można korzystać z oprogramowania Office w tym Microsoft Teams.

Dla studentów:

- Studenci uzyskują dostęp do kont na serwerze st.ujd.edu.pl poprzez system eKolejki, który dostępny jest pod adresem http://www.ekolejka.ajd.czest.pl/  W razie problemów mogą  pisać na adres: ekolejka@ujd.edu.pl
- można wysłać bezpośrednio maila na adres ekolejka@ujd.edu.pl z prośbą o utworzenie konta w https://st.ujd.edu.pl/
- po zarejestrowaniu się na https://st.ujd.edu.pl/ konieczne jest  wysłanie z tej skrzynki e-maila na adres: ms360@st.ujd.edu.pl e-maila z informacją o potrzebie otrzymania dostępu do usługi Office 365. Na tego e-maila przyjdzie odpowiedź, tzn. adres e-mail połączony z usługa Microsoft i hasło do logowania. Po zalogowaniu się na portal https://www.office.com/  będzie można korzystać z oprogramowania Office w tym Microsoft Teams.

Wewnętrzna platforma pocztowa UJD https://st.ujd.edu.pl/ będzie też wykorzystywana w celu przesyłania podań i rozliczania się z Uczelnią przed egzaminem dyplomowym, posłuży do przesyłania zaświadczeń o ukończeniu studiów. Na stronie internetowej Wydziału zostaną opublikowane instrukcje dotyczące korzystania z platformy Microsoft Team zarówno dla studentów, jak i pracowników.

5 czerwca 2020

Zajęcia online

Strona Uniwersytetu dotycząca kształcenia na odległość: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=1166

Platforma e-learningowa UJD: https://enauka.ujd.edu.pl/

Poradniki dotyczące platformy Moode (wersja anglojęzyczna) https://docs.moodle.org/38/en/Main_page  

Poradniki dotyczące platformy poszczególnych aktywności (wersja anglojęzyczna): https://docs.moodle.org/38/en/Managing_activities 

 

Centrum Kształcenia na Odległość UJD 

Dyrektor Centrum: Anna Skowron
Kontakt email: a.skowron@ujd.edu.pl

 Z-ca dyrektora: Zbigniew Łęski
Kontakt email: zleski@ujd.edu.pl

7 maja 2020

Przygotowanie zaliczeń i egzaminów na platformie Moodle

Przygotowanie zaliczeń i egzaminów na platformie Moodle

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  •  
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2020

Na platformie https://enauka.ujd.edu.pl/  istnieje możliwość tworzenia rozbudowanych testów uwzględniających różne formy udzielania odpowiedzi. Poniżej znajduje się instrukcja zawierająca podstawowe informacje potrzebne do przygotowania testu lub egzaminu. W instrukcji omówione są następujące zagadnienia:

- dodawanie testu / egzaminu

- dodawanie pytań testowych / egzaminacyjnych

- edycja testu / egzaminu

- sposób oceniania pytań

-  ocena dłuższych wypowiedzi tekstowych

- ustawianie czasu dostępu do testu / egzaminu i czasu trwania podejścia do testu / egzaminu

13 maja 2020

Bezpłatne szkolenie: Zadania na Moodle - student przesyła pracę i co dalej?

29 kwietnia 2020
Drodzy Państwo, 
 
w najbliższą środę 29.04.2020 o godz. 19:00 odbędzie się bezpłatny webinar nt. "Zadania na Moodle - student przesyła pracę i co dalej?”. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. Wszystkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia oraz formularz zapisu znajdują się na stronie: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=1166.

Pozdrawiam serdecznie,
Anna Skowron 
Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość
7 maja 2020

Korzystanie z platformy "Enauka" praca z podziałem na grupy

31 marca 2020

Jeżeli prowazone zajęcia wymagają pracy w grupach, grupowych zadań lub dyskusji, można wprowadzić takie ustawienia dla każdego kursu osobno.Podział na grupy jest ważny gdy w ramach jednego kursu realizujemy więcej niż jedną grupę dziekańską. Jeśli ze specyfiki zajęć wynika potrzeba prac w osobnych zespołach możemy ustawić osobne dla każdej grupy formy aktywności, które mogą być widoczne pomiędzygrupami lub ukryte dla innych grup. Klikając CZYTAJ WIĘCEJ przejdzieciePAństwo do instrukcji:

1. Jak dokonać podziału na grupy

2. Jak modyfikować sposób widoczności zadań wewnątrz kursu dla grup

3. Jak dodać zadanie dla wybranych grup

Pliki do pobrania

7 maja 2020

Korzystanie z platformy "Enauka" instrukcje

Szanowni Państwo

Kolejne instrukcje do korzystania z platformy  https://enauka.ujd.edu.pl/ 

Zakładanie kursu, zarządzanie listą uczestników, korzystanie z forum. Aby zobaczyć instrukcje proszę kliknąć guzik "Czytaj więcej"

 

7 maja 2020

Komunikat Prorektor ds. Studenckich w sprawie praktyk studenckich

23 marca 2020

W nawiązaniu do komunikatu JM Rektor:

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mając na celu przeciwdziałanie pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 zawiesza się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie od 12 marca do 25 marca 2020 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Uczelni studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także wstrzymuje konsultacje z pracownikami prowadzone w formie tradycyjnej oraz zawiesza korzystanie z infrastruktury dydaktycznej Uczelni, w tym czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych.

Obecnie zgodnie z decyzją MNiSW przedłużono ten stan do 10 kwietnia 2020.

Informujemy wszystkich studentów, że odwołane są wszystkie praktyki studenckie i wszelkie terminy dotyczące składania podań o organizację praktyk w miesiącu maju lub czerwcu zostają przesunięte. O nowych terminach poinformujemy Państwa po rozpoczęciu zajęć w siedzibie Uczelni. Nowe terminy zostaną uzgodnione z Dziekanami Wydziałów i Radą Samorządu Studenckiego.

Wszelkie informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie Działu Spraw Studenckich – Praktyki studenckie. Kontakt : a.jaksender@ujd.edu.pl

7 maja 2020

Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych - informacja dla studentów

17 marca 2020

Szanowni Studenci

Zajęcia dydaktyczne, które macie Państwo zaplanowane w semestrze letnim odbywają się dalej, zmienia się jedynie forma kontaktu z prowadzącym. Prosimy o logowanie się na platformę https://enauka.ujd.edu.pl/ za pomocą danych z systemu USOS, następnie odnalezienie swoich prowadzących, zajęć dydaktycznych i zapisywanie się na kursy. 

W przypadku problemów z logowaniem na platformę https://enauka.ujd.edu.pl/ proszę o kontakt mailowy na adres: a.skowron@ajd.czest.pl 

W przypadku problemów z zapisaniem na kurs, proszę kontaktować się mailowo bezpośrednio z prowadzącym zajęcia lub z Dziekanatem

W przypadku innego rodzaju problemów z kształceniem na odległość proszę o kontakt mailowy na adres: z.wieczorek@ajd.czest.pl 

7 maja 2020