Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KIERUNKOWY ZESPÓŁ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: Turystyka i rekreacja

- dr Daniel Bakota – przewodniczący

- prof. dr hab. Mariusz Rzętała

- mgr Marta Szymanek-Pilarczyk

- mgr Piotr Skorek

KIERUNKOWY ZESPÓŁ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: Praca socjalna

- dr Monika Kowalczyk-Gnyp  -przewodnicząca

- prof.dr hab. Jerzy Krzyszkowski

 -mgr Grzegorz Sikorski

- dr Izabela Ziębacz

KIERUNKOWY ZESPÓŁ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: Psychoprofilaktyka

- dr Zbigniew Łęski - przewodniczący

- dr Adrianna Sarnat-Ciastko

- dr Anna Pierzchała

- dr hab. prof. UJD Jarosław Jagieła

KIERUNKOWY ZESPÓŁ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna

- dr Elżbieta Kornacka–Skwara – przewodnicząca

- dr Dorota Gębuś

- dr Wojciech Napora

- dr Zbigniew Łęski

KIERUNKOWY ZESPÓŁ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: Pedagogika

- dr Monika Czerw - przewodnicząca

- dr Agnieszka Kozerska

- dr inż. Wioletta Sołtysiak

- dr Izabela Wrona-Meryk

KIERUNKOWY ZESPÓŁ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: Pedagogika specjalna

- dr Beata Zajęcka -  przewodnicząca

- dr hab. Martin Kaleja

- dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko

- dr Beata Łukasik

KIERUNKOWY ZESPÓŁ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- mgr Krzysztof Kościański - przewodniczący

- dr  Edyta Skoczylas-Krotla

- dr Cecylia Langier

- mgr Agnieszka Borowiecka

KIERUNKOWY ZESPÓŁ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: Analityka i kreatywność społeczna

- dr Agnieszka Miklewska - przewodnicząca

- dr hab. Elżbieta Napora

- dr hab. Andrzej Tarnopolski

- dr Elżbieta Kornacka-Skwara

KIERUNKOWY ZESPÓŁ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: Bezpieczeństwo narodowe

- dr hab. prof. UJD Andrzej Krzak - przewodniczący

- dr hab. prof. UJD Karolina Helnaraska

- dr Julita Mirowska

- dr Dariusz Gregorczyk

KIERUNKOWY ZESPÓŁ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: Politologia

- dr hab.prof UJD Andrzej Krzak - przewodniczący

- dr hab. prof. UJD Karolina Helnarska

- dr Julita Mirowska

- dr Dariusz Gregorczyk