Pełnomocnicy ds. Kierunków Studiów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pedagogika I st. I II st. - dr Katarzyna Zalas

Pedagogika specjalna (mgr) - dr Anna Banasiak

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (mgr) - dr Ewa Piwowarska

Psychoprofilaktyka I st.- dr Dorota Gębuś

Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna, II st.- dr Anna Pierzchała

Praca Socjalna I st. – dr prof. UJD Mariola Mirowska

Turystyka i rekreacja I st., II st. - dr Arkadiusz Płomiński

Bezpieczeństwo Narodowe I st. I II st.- dr Małgorzata Kuś

Analityka i kreatywność społeczna I st.-  dr Wojciech Napora

Politologia I st i II st. - dr Małgorzata Kuś