Jesteś tutaj: Start / Kierunki na Wydziale

Kierunki na Wydziale

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierunki i specjalności w roku akademickim 2019/2020

Artykuły

Analityka i kreatywność społeczna

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

https://www.facebook.com/aks.ujd/

Specjalności:
 • coaching i procesy doradcze
 • diagnozy i konsulting społeczny

Bezpieczeństwo narodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Specjalności:
 • bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie

Specjalności:
 • bezpieczeństwo militarne
 • ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa 

Pedagogika

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie.

Specjalności:

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie.

Specjalności:
 • pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • coaching kariery z doradztwem
 • geragogika
 • asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
 • terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł A (po tej samej specjalności ze studiów pierwszego stopnia)

Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie  - 5 letnie

Pedagogika specjalna

Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie  - 5 letnie

 Specjalności:
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu (ASD)
 • resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie

Politologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia  - 3 letnie

 Specjalności:
 • europejska 
 • społeczno-polityczna

Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna

Studia stacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie