Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najważniejsze ogłoszenia i aktualności

Zgłaszanie webinariów i kursów e-learningowych - semestr zimowy

Szanowni Państwo,
przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w UJD przepisami, wszystkie zajęcia prowadzone w trybie kształcenia na odległość, także zajęcia na studiach niestacjonarnych wynikające z przyjętego harmonogramu zjazdów, muszą przed rozpoczęciem zajęć ze studentami przejść procedurę określoną przez Regulaminu kształcenia na odległość, określony w Zarządzeniu wewnętrznym Rektora UJD Nr R021.1.40.2023

Zgłoszenie webinarium należy składać bezpośrednio do Pełnomocnika ds. kierunku do 29 września 2023 r. 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię zaświadczenia potwierdzającego wiedzę i umiejętności prowadzenia zajęć na odległość, lub poświadczenie wydane przez CKO ZAŁĄCZNIK 1

Przypominam, że wszystkie zajęcia zdalne na WNS realizowane są za pomocą platformy e-learningowej UJD, webinaria należy realizować jako wideokonferencje za pomocą aktywności BigBlueButton

W przypadku ponownego zgłoszenie kursu e-learningowego lub webinarium, składamy ZAŁĄCZNIK 4

W przypadku zgłoszenie webinarium po raz pierwszy, składamy ZAŁĄCZNIK 3

W przypadku zgłoszenia kursu e-learningowego po raz pierwszy, składamy ZAŁĄCZNIK 2 

Pełna procedura i wszystkie załączniki znajdują się w dalszej części wiadomości !!!

22 września 2023
Czytaj więcej o: Zgłaszanie webinariów i kursów e-learningowych - semestr zimowy
Powiększ zdjęcie Logo%20Ogólnopolskiego%20Stowarzyszenia%20Asystentów%20Rodziny

XI Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny

XI Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny

z Konferencją Naukowo-Szkoleniową

 

Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem 

 

4 -7 października 2023

"Willa Tatry" - Małe Ciche 18 (blisko Zakopanego)

organizatorzy:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 

 

Dzień I – 4.10.2023r. miejsce: "Willa Tatry" - Małe Ciche 18

15:00 - 17:00 – przyjazd do Ośrodka

18:00 – 19:00 – kolacja

19:30 – spotkanie informacyjno-programowe

 

Dzień II – 5.10.2023r. miejsce: "Willa Tatry" - Małe Ciche 18

8:30 – 10:00 – śniadanie

10.30 – 11.00 – Rejestracja Uczestników, bufet kanapkowo-kawowy.

11.00 – 11.30 – Rozpoczęcie konferencji, przywitanie Gości oraz wykład wprowadzający Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem – miejsce asystenta rodziny - dr hab. Izabela Krasiejko, prof. Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

11.30 – 12:30 – Modele kooperacji – rekomendacje – mgr Anna Tomulewicz – Fundacja Dialog.

12.30- 13.30 – Pedagogiczne aspekty pracy asystentów rodziny - dr hab. Izabela Krasiejko, prof. Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, mgr Aneta Kołodziejczyk, MOPS Pabianice.

13.30 – 14.00 - Walne zebranie członków i sympatyków OSAR

14:00 – 15.00 – Obiad.

15.00 – 18.00 – Wymiana doświadczeń praktycznych, konsultacje, superwizje – członkowie zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny

18.15 – 19:15 – Kolacja

19:30 – 22:00 – Uroczyste spotkanie integracyjne, restauracja „Tatrzański Bór”

 

Dzień III – 6.10.2023r. miejsce: "Willa Tatry" - Małe Ciche 18

7:30 – 9:00 – śniadanie

9.00 – 11.00 warsztaty w 2 grupach (zapisy na miejscu):

Grupa 1: Wzmacniane więzi rodzic – dziecko do lat 10 - dr hab. Izabela Krasiejko, prof. Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Grupa 2: Praca z rodziną z nastolatkiem – mgr Izabella Warchoł, Studio Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa.

11.30- 13:30  – warsztaty w 2 grupach (zapisy na miejscu):

Grupa 1: Ochrona dziecka przed krzywdzeniem - dr hab. Izabela Krasiejko, prof. Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Grupa 2: Praca z oporem klienta – mgr Magdalena Skwarek, MOPS Katowice.

13.30 – 14.00 – podsumowanie

14.00 – 15.00 – Obiad.

15:00 – 19:00 – Zajęcia integracyjne (np. Termy „Bania”, wyjazd do Zakopanego)

19:00 – 20:00 – Kolacja

 

Dzień IV – 7.10.2023r. miejsce: "Willa Tatry" - Małe Ciche 18

8:30 – 10:00 – śniadanie

10:00 – 15:30 – zajęcia integracyjne (np. wyjście w góry, wyjazd do Zakopanego)

15:30 - 16:00 - obiad

21 września 2023
Czytaj więcej o: XI Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny
Powiększ zdjęcie Harmonogram%20konferencji%20on-line

„O ojcu z perspektywy małego dziecka” – wystąpienie członków Studenckiego Koła Naukowego Psychologii podczas konferencji naukowej

Miło nam poinformować, iż członkowie Studenckiego Koła Naukowego Psychologii: Wiktoria Elmanowska, Sandra Misztela, Anna Kaczmarek, Natalia Paździo, Julia Piasecka i Agnieszka Sulińska pod opieką dr hab. prof. UJD Elżbiety Napory wzięły udział w V Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania. Konferencja, której  tematem przewodnim było Wychowanie do męskości - konceptualizacje i praktyki, odbyła się  18-19 września 2023 roku pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego. Organizatorami konferencji był Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii UP w Słupsku oraz Psychologii Antropologicznej w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie.

Wśród znakomitych prelegentów, wystąpienie teoretyczno – empiryczne pt. Obraz ojca w ocenie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym badany Testem Rysunku Rodziny w imieniu zespołu, przedstawiła studentka 2. roku Psychologii Wiktoria Elmanowska przy wsparciu opiekuna koła naukowego. Konferencja odbyła się w formule on – line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.  

 

Opracowała Julia Piasecka, studentka Psychologii, członek Studenckiego Koła Naukowego Psychologii, uczestnik konferencji  

21 września 2023
Czytaj więcej o: „O ojcu z perspektywy małego dziecka” – wystąpienie członków Studenckiego Koła Naukowego Psychologii podczas konferencji naukowej
Powiększ zdjęcie Na%20zdjęciu:%20prof.%20dr%20hab.%20Janusz%20Zuziak%20w%20trakcie%20wygłaszania%20referatu

XVI FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

W dniach 15-16 września b.r. w Warszawie odbyło się XVI Forum Historyków Wojskowości. Organizatorami tegorocznego Forum były: Stowarzyszenie Historyków Wojskowości, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Towarzystwo Miłośników Historii. Tematem obrad i dyskusji byli Polscy historycy wojskowości XIX i XX wieku. Pierwszego dnia sesje odbywały się w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, drugiego zaś na terenie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. W pierwszym dniu Forum dwa referaty wygłosił prof. dr hab. Janusz Zuziak, Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych UJD. Pierwszy z nich poświęcony został środowisku polskich historyków wojskowości na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, w drugim referacie zaprezentowany został naukowy życiorys wybitnego polskiego generała i historyka, Mariana Kukiela.

W drugim dniu Forum odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, na którym powołano nowy Zarząd Główny (na kadencję 2023-2027). W jego skład wszedł prof. dr hab. Janusz Zuziak.

opr. prof. dr hab. Janusz Zuziak

18 września 2023
Czytaj więcej o: XVI FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów stacjonarnych odbędą się wg terminów podanych poniżej:

Kierunek

Studia stacjonarne

Pedagogika I°

 

29.09.2023 r., godz. 8.30, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Pedagogika II°

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jedn.mgr

Pedagogika specjalna – jedn. mgr

Psychoprofilaktyka I°

 

29.09.2023 r., godz. 10:00, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

 

 

 

 

Poradn. rozw. i pom. psych. II°

Praca socjalna I°

Turystyka i rekreacja I°

Turystyka i rekreacja II°

Psychologia – jedn. mgr

Usługi społeczne II°

Analityka i kreatywność społeczna I°

 

29.09.2023 r., godz. 11.30, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Bezpieczeństwo narodowe II°

Bezpieczeństwo narodowe I°

Politologia  I° 

 

 Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów niestacjonarnych odbędą się wg terminów podanych poniżej:

 

Kierunek

Studia niestacjonarne

Pedagogika I°

 

06.10.2023 r., godz. 14:00, sala W- 54 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8) parter

Pedagogika II°

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jedn. mgr

Bezpieczeństwo narodowe II°

06.10.2023 r. godz. 15.00, sala W-306 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8) III p.

Bezpieczeństwo narodowe I°

Psychologia – jedn. mgr

06.10.2023 r. godz. 15.00, sala W-54 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8) parter

Praca socjalna  I°

Politologia  I° 

13 września 2023
Czytaj więcej o: Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów
Powiększ zdjęcie Nowe%20studia%20kwalifikacyjne%20-%20Pedagogika%20specjalna%20w%20zakresie%20edukacji%20włączającej

STUDIA KWALIFIKACYJNE Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej

PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia nadają kwalifikacje pedagoga specjalnego zatrudnianego w przedszkolach i szkołach niebędących specjalnymi.

23 sierpnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1769), w którym określono kwalifikacje pedagoga specjalnego zatrudnianego w przedszkolach i szkołach niebędących specjalnymi. Rozporządzenie weszło w życie 24 sierpnia 2022 r.

 

Stanowisko pedagoga specjalnego będzie mogła zajmować osoba, która ukończyła:

  • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Do 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego będą także posiadały inne osoby:

  • w przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • w szkołach i przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i przedszkolu, a ponadto ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej.

PROGRAM STUDIÓW – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Nazwa studiów podyplomowych:

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej– studia kwalifikacyjne

Typ studiów podyplomowych:

Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadają uprawnienia do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1769) – po spełnieniu pozostałych wymagań.

Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3 (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Czas trwania studiów podyplomowych:

3 semestry

Łączna liczba godzin zajęć:

600 godzin (480 godzin zajęć oraz 120 godzin praktyki zawodowej).

 

Adresat studiów podyplomowych:

Studia skierowane są w szczególności do absolwentów studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych (studia drugiego stopnia, jednolite studia  magisterskie) posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, wymagane do

zajmowania stanowiska nauczyciela, którzy uzyskają kwalifikacje do organizacji i wspierania edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, realizującej kształcenie w

warunkach edukacji włączającej (jako przedszkolny/szkolny specjalista- pedagog specjalny

edukacji włączającej) na wszystkich etapach edukacyjnych, a także do pracy w charakterze

nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.

REKRUTACJA TRWA DO 15 października 2023.

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM – 669393564.

Serdecznie zapraszamy!

 

opr. dr Wioleta Duda

6 września 2023
Czytaj więcej o: STUDIA KWALIFIKACYJNE Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej
Powiększ zdjęcie W%20trakcie%20pikników%20wojskowych

UDZIAŁ KATEDRY NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE W PIKNIKACH WOJSKOWYCH "SILNA BIAŁO-CZERWONA"

Pracownicy Katedry Nauk o Bezpieczeństwie UJD (prof. dr hab. Janusz Zuziak- kierownik Katedry; dr Małgorzata Soja - Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych WNS, dr Małgorzata Kuś – Pełnomocnik Dziekana WNS ds. kierunku studiów oraz dr hab. Andrzej Krzak-opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa narodowego) wraz ze studentami kierunku Bezpieczeństwo narodowe (Zuzanna Jaksender, Piotr Tasarz oraz Konrad Sambor) uczestniczyli w Piknikach Wojskowych „Silna Biało-Czerwona” z okazji święta Wojska Polskiego w Kochanowicach (12 sierpnia 2023 r.) oraz Olsztynie (15 sierpnia 2023 r.). Podczas pikników, których w tym roku odbyło się blisko 70 w miastach i miasteczkach wszystkich województw kraju prezentowano sprzęt wojskowy, m.in. czołgi (Abrams, Leopard lub K2), KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak, w który jest wyposażona polska armia. Bezpośredni kontakt z profesjonalnymi załogami oraz możliwość zapoznania się z budową wozów bojowych pozwoliła zwiedzającym poznać specyfikę służby w wybranych specjalnościach wojskowych. W punktach rekrutacyjnych obecni byli przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych, którzy przekazywali informacje jak dołączyć do szeregów Wojska Polskiego.

Pracownicy Katedry i studenci promowali kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe oraz program Legia Akademicka, w którym uczestniczy nasz Uniwersytet. Stoisko UJD cieszyło się wyjątkowo dużym zainteresowaniem, które – mamy nadzieję – przełoży się na liczbę przyszłych studentów kierunku. 

Więcej informacji o pikniku w Olsztynie

opr. dr Małgorzata Soja

16 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: UDZIAŁ KATEDRY NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE W PIKNIKACH WOJSKOWYCH "SILNA BIAŁO-CZERWONA"

Kondolencje - dr Maria Juszczyk

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci

 dr Marii Juszczyk 

Dziekan Wydzialu Pedagogicznego WSP, naszej wieloletniej koleżanki, nauczycielki akademickiej,  

założycielki Uniwersytetu Trzeciegiw Wieku przy naszym Wydziale.

 

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy szczerego współczucia. 

 

Władze Dziekańskie i społeczność Wydziału Nauk Społecznych UJD

 

Pogrzeb dr Marii Juszczyk odbędzie się 10 sierpnia 2023 (czwartek).

Pożegnanie godz. 10:30 i msza św. godz. 11:00 w kościele parafii pod wezwaniem Swiętej Faustyny w Częstochowie, ul. Św. Faustyny 14.

Następnie odprowadzanie Zmarłej do grobu na Cmentarzu Raków (będzie autokar).

8 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: Kondolencje - dr Maria Juszczyk

Kondolencje dr Maria Buchlińska

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci wieloletniej pracownicy naszej Uczelni

dr Marii Buchlińskiej,

 

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składają: Dziekan, Prodziekani i pracownicy Wydziału Nauk Społecznych.

 

 

8 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: Kondolencje dr Maria Buchlińska