DNI PSYCHOLOGII za nami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2023

Na zdjęciu JM Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, Dziekan WNS dr hab. Daniel Kukla prof. UJD i Kierownik Katedry dr hab. Elżbieta Napora prof. UJD

DNI PSYCHOLOGII odbyły się 19–21 kwietnia br. Celem była popularyzacja wiedzy psychologicznej, stworzenie studentom dodatkowych możliwości zdobycia umiejętności, kompetencji oraz zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym. Zostało to zrealizowane w formie bloku warsztatów tematycznych. Udział w nich, został potwierdzony stosownymi zaświadczeniami. Odbyło się również otwarte spotkanie „Doświadczenia w człowieku zapisane”. Realizowano także panel z interesariuszami „Od studenta do kompetentnego pracownika”, podczas którego dyskutowano nad modelem staży, wizyt studyjnych, praktyk psychologicznych oraz propozycjami dalszej współpracy. Kulminacją tego wydarzenia było wręczenie nagród konkursu przygotowanego we współpracy z Biblioteką Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (RODN) „WOM” w Częstochowie pt. „Narysuj rodzinę”. Zaprezentowano aktywność studentów Psychologii w formie raportu. Przedstawiono wyniki zrealizowanego międzynarodowego projektu pt. „Jak cię widzą tak cię piszą – związek spostrzegania z komunikacją” oraz projektu poMOC koleżeńska w ramach przedsięwzięcia Studenci–Studentom. Wydarzenie to było prezentowane przez członków Studenckiego Koła Naukowego Psychologii.

 Niezależnie od wyjątkowych spotkań, w trakcie DNI PSYCHOLOGII zostało uroczyście otwarte Laboratorium Testów Psychologicznych i Technik Diagnostycznych. Podczas otwarcia został przedstawiony wykład „Jak bada się osobowość?” oraz we współpracy ze studentami, symulacja badania psychologicznego.

 Wydarzenia odbyły się z udziałem władz rektorskich i dziekańskich: JM Rektor UJD prof. dr hab. Anny Wypych- Gawrońskiej, Prorektora ds. Rozwoju UJD dr hab. Zygmunta Bąka prof. UJD, Dziekana WNS dr hab. Daniela Kukli prof. UJD, Prodziekana WNS dr Zbigniewa Wieczorka. Gościliśmy również zaproszonych interesariuszy, w osobach Dyrektor RODN "WOM" w Częstochowie Elżbiety Doroszuk, Dyrektor DPS w Częstochowie Anny Herman, Członka Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Zespołu Opieki Paliatywnej Patrycji Wojtali. Ponadto, gościliśmy wraz z rodzicami i dziadkami Laureatów  konkursu "Narysuj rodzinę", studentów Wydziału Nauk Społecznych, w tym zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Psychologii oraz artystę iluzjonistę i gości sympatyzujących z Katedrą Psychologii. 

 Wydarzeniom towarzyszyły dodatkowe akcenty: pokaz filmu "Bezmiar" połączony z prelekcją, stoiska z eksperymentami psychologicznymi, plakaty tematyczne, pokonkursowa wystawa prac dziecięcych. DNI PSYCHOLOGII cieszyły się zainteresowaniem pracowników i studentów Wydziału Nauk Społecznych.

 Inicjatorem i organizatorem spotkań środowiska psychologicznego, zarówno akademickiego jak i praktyków, był Wydział Nauk Społecznych, Katedra Psychologii i Studenckie Koło Naukowe Psychologii.

Galeria zdjęć (Czytaj więcej ->)

 

Opracowała dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD

Kierownik Katedry