Relacja ze spotkania Pracowników i Studentów UJD z wybitnym himalaistą Krzysztofem Wielickim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2023

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  zorganizowała w dniu 25 kwietnia 2023 r. spotkanie Pracowników i Studentów Uczelni z Krzysztofem Wielickim, wybitnym himalaistą, piątym człowiekiem na świecie, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum (14 ośmiotysięczników). Jako pierwszy człowiek na świecie (wraz z Leszkiem Cichym) zimą zdobył  najwyższy szczyt Ziemi – Mount Everest. W 2019 r. otrzymał Złoty Czekan, zwany wspinaczkowym Oskarem, za całokształt dokonań w górach. Jest uznawany za jednego z najlepszych himalaistów naszych czasów. Spotkanie prowadził Prof. dr hab. Henryk Ćwięk.  Swoją obecnością zaszczycili nas  przedstawiciele władz Uniwersytetu: Prof. dr hab. Joanna Warońska-Gęsiarz – Prorektor ds. Studenckich, Prof. dr hab. Zygmunt Bąk – Prorektor ds. Rozwoju, Prof. dr hab. Daniel Kukla – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Prof. dr hab. Sławomir Letkiewicz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Krzysztof Wielicki omówił  zagadnienia dotyczącą bezpieczeństwa w górach, postępowania w sytuacjach trudnych i ekstremalnych. Scharakteryzował niektóre wyprawy górskie, wykorzystując materiał filmowy. Wskazał na najważniejsze etapy przygotowania do wyprawy, aklimatyzację oraz realizację zakładanego planu, uwzględniając różnorodne przeszkody. Podał także przykłady irracjonalnych postępowań, które mogą prowadzić do wypadków w górach. Odpowiedział również na zadawane pytania dotyczące zagrożeń w górach, prowadzonych akcji ratunkowych oraz znaczenia aklimatyzacji.

Przedstawione zagadnienia wpisują się w nurt tematyki przedmiotu prowadzonego przez Prof. Henryka Ćwięka na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, a dotyczącego sztuki przetrwania w różnorodnych warunkach. Spotkanie to w znacznym stopniu wzbogaciło stan wiedzy o górach i uzmysłowiło uczestnikom, że góry oprócz specyficznego uroku i piękna są niebezpieczne.

 opr. dr Malwina Siewier