Ogólnopolska konferencja naukowa „50 lat polskiej obecności w misjach pokojowych ONZ”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2023

27 maja 2023 r. kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych UJD, prof. dr hab. Janusz Zuziak, uczestniczył w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „50 lat polskiej obecności w misjach pokojowych ONZ”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W trakcie konferencji prof. dr hab. Janusz Zuziak, Honorowy Członek Stowarzyszenia, wygłosił referat nt. Udział Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie w latach 1973-1979.

Polska od 70 już lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowych misjach pokojowych. Pierwszą misją pokojową z udziałem Polaków była działalność Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Misja ta rozpoczęła się w 1953 r. i trwa do dzisiaj. W 1973 roku rozpoczęło się zaangażowanie Polski w misjach pokojowych pod błękitną flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciele naszego kraju z ogromnym zaangażowaniem, odwagą i wysokim profesjonalizmem realizują zadania mandatowe w różnego typu komisjach rozjemczych oraz operacjach pokojowych i stabilizacyjnych, wzmacniających pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wyrazem uznania dla Sił Zbrojnych  ONZ było ich wyróżnienie w 1988 r. Pokojową Nagrodą Nobla.

Prof. dr hab. Janusz Zuziak, za zasługi w popularyzacji udziału Polaków w misjach poza granicami państwa oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, odznaczony został Złotym Medalem Za Zasługi dla SKMP ONZ. Odznaczenie wręczył Prezes SKMP ONZ, gen. bryg. dr Stanisław Woźniak, były dowódca Sił Zbrojnych ONZ w Libanie i zastępca Sekretarza Generalnego ONZ.

opr. prof. dr hab. Janusz Zuziak