Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2023

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów stacjonarnych odbędą się wg terminów podanych poniżej:

Kierunek

Studia stacjonarne

Pedagogika I°

 

29.09.2023 r., godz. 8.30, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Pedagogika II°

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jedn.mgr

Pedagogika specjalna – jedn. mgr

Psychoprofilaktyka I°

 

29.09.2023 r., godz. 10:00, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

 

 

 

 

Poradn. rozw. i pom. psych. II°

Praca socjalna I°

Turystyka i rekreacja I°

Turystyka i rekreacja II°

Psychologia – jedn. mgr

Usługi społeczne II°

Analityka i kreatywność społeczna I°

 

29.09.2023 r., godz. 11.30, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Bezpieczeństwo narodowe II°

Bezpieczeństwo narodowe I°

Politologia  I° 

 

 Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów niestacjonarnych odbędą się wg terminów podanych poniżej:

 

Kierunek

Studia niestacjonarne

Pedagogika I°

 

06.10.2023 r., godz. 14:00, sala W- 54 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8) parter

Pedagogika II°

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jedn. mgr

Bezpieczeństwo narodowe II°

06.10.2023 r. godz. 15.00, sala W-306 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8) III p.

Bezpieczeństwo narodowe I°

Psychologia – jedn. mgr

06.10.2023 r. godz. 15.00, sala W-54 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8) parter

Praca socjalna  I°

Politologia  I°