Jesteś tutaj: Start / Dla studentów / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Projekt „Portret Niewidzialnych” – Inicjatywa Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej

Projekt „Portret Niewidzialnych” – Inicjatywa Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej

Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki z dumą prezentuje projekt „Portret Niewidzialnych”, realizowany przez naszych zdolnych studentów z Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJD. Ta studencka inicjatywa ma za zadanie podnieść świadomość na temat wyzwań, które napotykają osoby w kryzysie bezdomności, a także uwrażliwić społeczność akademicką na ich codzienne trudności.

Cele Projektu:

  • Integracja Społeczna i Edukacyjna: Projekt "Portret Niewidzialnych" promuje społeczną i edukacyjną integrację przez bezpośrednie zaangażowanie uczestników w działania artystyczne. Głównym celem tej inicjatywy jest zmiana społecznych percepcji na temat bezdomności, poprzez wspólne projektowanie i realizację muralu. Projekt ma umożliwić uczestnikom nie tylko uczestnictwo w kreatywnym procesie, ale również współpracę na rzecz lepszego zrozumienia i akceptacji społecznej osób w kryzysie bezdomności.
  • Współpraca Interdyscyplinarna: Studentki i studenci współpracują z Grupą Integracyjną Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD oraz Stowarzyszeniem "Agape", skupiając się na działaniach artystycznych, które promują zrozumienie i integrację osób bezdomnych w społeczeństwie.

Kluczowe Działania Projektowe:

  • Warsztaty Edukacyjno-Projektowe: Warsztaty te są skoncentrowane na rozwoju umiejętności studentów oraz podnoszeniu ich świadomości społecznej nt. bezdomności. Ich głównym celem jest analiza kluczowych kwestii społecznych oraz wspólne projektowanie muralu, co stanowi praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej.

Data warsztatów: 10 czerwca 2024, godz. 11:30

Lokalizacja: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 5/8, W-220

  • Tworzenie Murali: Realizacja dwóch murali przy ulicy Jerzego Waszyngtona i Stefana Jaracza, które staną się medium komunikującym problemy osób bezdomnych.

Data realizacji: 20 czerwca 2024 ( zgłoszenia uczestnictwa w trakcie warsztatów)

 

Dotychczasowe Sukcesy Projektu:

  • Zatrudnienie i Integracja: Zatrudnienie dwóch osób bezdomnych jako bezpośredni wynik działań projektowych, co świadczy o skuteczności i pozytywnym wpływie naszych inicjatyw na życie osób potrzebujących.

Dołącz do nas!

Zachęcamy społeczność studentów UJD do aktywnego wsparcia tego projektu. To wyjątkowa okazja, aby stać się częścią inicjatywy, która nie tylko zmienia życie osób potrzebujących, ale także kształtuje społeczną percepcję i wzmacnia więzi w naszej społeczność. Razem możemy tworzyć bardziej świadome i empatyczne społeczeństwo.

Zainspiruj siebie i zainspiruj innych – każdy wkład ma znaczenie. Do zobaczenia!

 

Opracowanie:

Dr Izabela Ziębacz – opiekun Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej

7 czerwca 2024

Program PROM - krótkookresowa wymiana akademicka

Szanowni Państwo,

Ruszył nabór wniosków do programu PROM - krótkookresowa wymiana akademicka na okres od 01.10.2024 do 30.09.2025. Celem programu jest wspieranie umiędzynarodowienia nauki, dydaktyki (naszych kierunków), badań własnych (indywidualnych lub zespołowych), języka, kultury, wzmocnienie naszej obecności na arenie międzynarodowej i wiele więcej. 

 

Program obejmuje różnorodną formę aktywności:

„a) aktywny udział w konferencji za granicą (wystąpienie, w tym udział w sesji posterowej),

b) pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, artykułu naukowego,

c) udział w szkole letniej lub szkole zimowej,

d) wykonanie pomiarów z wykorzystaniem unikatowej aparatury, testowanie aparatury badawczej, unikalnego instrumentarium artystycznego,

e) udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach w tym intensywnych zaliczanych do procesu kształcenia, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców,

f) wykonanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych,

g) prowadzenie zajęć dydaktycznych,

h) udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego".

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/ogloszenie

 

W programie mogą wziąć udział:

- nauczyciele akademiccy 

- pracownicy niebędący kadrą akademicką (o ile jest to uzasadnione dla projektu)

- doktoranci

- studenci

W związku z powyższym, proszę tych z Państwa, którzy są zainteresowani skorzystaniem z projektu o zgłoszenie chęci udziału w projekcie, ewentualnie zgłoszenie swoich studentów, którzy byliby zainteresowani wymianą (na adres: a.zasun@ujd.edu.pl)  

 Szczegółowe informacje w ww. sprawie zostały także przesłane do Państwa drogą mailową!

Zachęcam serdecznie do zapoznania się z ofertą programu.

 

Z poważaniem

Anna Zasuń

koordynator wydziałowy ds. współpracy z zagranicą

27 maja 2024
Przejdź do - Wykłady otwarte w ramach Miesiąca Różnorodności w UJD

Wykłady otwarte w ramach Miesiąca Różnorodności w UJD

Serdecznie zapraszamy Studentów, Doktorantów i Pracowników naszego Uniwersytetu do udziału w wykładach otwartych w ramach Miesiąca Różnorodności, które odbędą się we wtorek, 28 maja 2024 r. w godz. 11:00-15:00 w Auditorium Maximum (Wydział Nauk Społecznych, ul. Waszyngtona 4/8). Prelegentami będą dr hab. Ewa Sowa-Behtane (Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie), która przedstawi zagadnienia dotyczące wychowania do wolności, równości i tolerancji w społeczeństwie wielokulturowym, oraz Marcin Halicki, który opowie o uniwersytecie jako miejscu dostępnym i równym. Wydarzenie wpisuje się w realizację Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się na PLAKACIE.

grafika i opracowanie. dr Karol Motyl

23 maja 2024

Otwarte Zebranie Katedry Pedagogiki

Zapraszamy na naukowe zebranie Katedry Pedagogiki w formule otwartej dla wszystkich Pracowników Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Gościem specjalnym spotkania będzie Profesor José Reis-Jorge z Uniwersytetu w Lizbonie - ISEC Lisboa-Instituto Superior de Educação e Ciências. W swoim wystąpieniu prof. José Reis-Jorge zaprezentuje obszar swoich zainteresowań naukowo-badawczych obejmujący kształcenie nauczycieli i ich rozwój profesjonalny/zawodowy, superwizję w szkolnictwie wyższym, a także szeroko rozumianą edukację inkluzyjną.

Przedstawi także możliwości nawiązania współpracy naukowej w ramach określonej działalności badawczej uczelni, którą reprezentuje.

Zebranie odbędzie się 20 maja 2024 roku  w godzinach 11.30-12.30, sala 607.

Serdecznie zapraszamy.

 

dr hab. Małgorzata Piasecka, prof. UJD

Kierownik Katedry Pedagogiki

16 maja 2024

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych w audycji Radia Jasna Góra "Bezpieczna Przystań"

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych dr Wioleta Duda, dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD i dr Anna Banasiak w audycji Radia Jasna Góra "Bezpieczna Przystań" prezentują kierunki studiów na Wydziale Nauk Społecznych oraz formy prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zapraszamy do wysłuchania.

Rozmowa z dr hab. Izabelą Krasiejko, prof. UJD

Rozmowa z dr Wioletą Duda

Rozmowa z dr Anną Banasiak

 

9 maja 2024

Dzień Rektorski

Z okazji Wiosny Studentów "Juwenalia 2024" ogłasza się w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie 17 maja 2024r. (piątek) Dniem Rektorskim. 

 Dzień Rektorski

7 maja 2024
Przejdź do - Za nami cztery dni wydarzeń psychologicznych

Za nami cztery dni wydarzeń psychologicznych

Od 23 do 26 kwietnia 2024 roku Katedra Psychologii we współpracy ze studentami oraz z udziałem zaproszonych Gości, realizowała projekt  T y d z i e ń   P s y c h o l o g i i. W trakcie trwania Tygodnia, zorganizowano dwie sesje wykładów pt. Człowiek pod lupą psychologów, w ramach których prelegenci prezentowali następujące treści:

1. Strata i żałoba. O tęsknocie, która wydaje się być bez końca,  

2. Trudna droga do rodzicielstwa. Doświadczenie niepłodności w związku, 

3. O modelu pracy psychologa w szkole,

4. Spotkanie i wywiad z Magdą.  

Dla studentów i słuchaczy przygotowano cykl warsztatów o tematyce:

1. Komunikacja w ludzkiej przestrzeni,  

2.  Praca psychologa z dzieckiem w spektrum autyzmu, 

3.  Psychologiczna praca ze zmienionymi stanami świadomości na przykładzie mindfulness i marzeń sennych, 

4.  Nie jestem małym chłopcem przełamywanie stereotypów na temat neuroróżnorodności.

Zaplanowano również prelekcje i prezentacje Psycho … dzieje się! 

1. Wolontariat oczami wolontariusza,

2. Refleksje seniorów o życiu, w wywiadach studentów,

3. Jak działa  mózg psychopaty? Zaś prezentacja aktywności studenckich kół naukowych, poprzedziła panel z interesariuszami Okrągły stół.   

Tydzień Psychologii zainaugurowali JM Rektor, Władze Dziekańskie Wydziału Nauk Społecznych oraz b. Kierownik Instytutu Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Opavie z Republiki Czeskiej.

Wydarzeniom towarzyszyła wystawa „Zdrowie psychiczne młodych i dojrzałych” przygotowana ze studentami kierunku Psychologia.

 

Opracowała dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD

29 kwietnia 2024

Informacja dla studentów

Szanowni studenci

Uprzejmie informujemy, że zapisy  na przedmiot seminarium dyplomowe/magisterskie dla kierunków Pedagogika specjalna, Psychologia, Analityka i kreatywność społeczna, Politologia oraz Bezpieczeństwo narodowe I stopień odbędą się za pomocą systemu USOS-web od 22.04.2024 r. od godz. 8.00 do 26.04.2024 r. do godz 23:59.

18 kwietnia 2024
Przejdź do - Tydzień Psychologii

Tydzień Psychologii

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach Tygodnia Psychologii zorganizowanego przez  Katedrę Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych. Podczas czterech dni, zaplanowano kilka tematycznych warsztatów dla studentów, doktorantów i słuchaczy, które zostaną potwierdzone stosownymi zaświadczeniami. Ponadto, zapraszamy do udziału w sesji na temat: Człowiek pod lupą psychologów; udziału w spotkaniu z Magdą; prelekcji i prezentacjach. W czwartym dniu odbędzie się Okrągły stół z zaproszonymi interesariuszami z udziałem studentów, nie tylko z naukowych kół studenckich. 

Wydarzeniom będzie towarzyszyła wystawa plakatów pod tytułem: Zdrowie psychiczne młodych i dojrzałych, przygotowana przez studentów 2. i 3. roku Psychologii pod kierunkiem pracowników Katedry.

W załączeniu ścieżka dźwiękowa programu wydarzenia

18 kwietnia 2024
Przejdź do - Młodzi Polacy w dynamicznie zmieniającym się świecie - perspektywy, znaczenie, wyzwania

Młodzi Polacy w dynamicznie zmieniającym się świecie - perspektywy, znaczenie, wyzwania

W dniu 9 kwietnia 2024 pracownicy Wydziału Nauk Społecznych, dr Wioleta Duda Prodziekan WNS oraz dr inż. Wioletta Sołtysiak, na zaproszenie  młodzieży oraz dyrekcji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, uczestniczyli w panelu eksperckim pt. Młodzi Polacy w dynamicznie zmieniającym się świecie - perspektywy, znaczenie, wyzwania.

Celem panelu było znalezienie odpowiedzi na pytania związane z sytuacją i przyszłością młodzieży. Tematy na jakie odpowiadali eksperci to m.in.: wyzwania stojące przed dzisiejszą młodzieżą, ścieżka rozwoju edukacyjnego i zawodowego, udział młodzieży w debacie publicznej, różnice pokoleniowe, wykluczenie informacyjne, zagrożenia w świecie rzeczywistym i wirtualnym. 

Ponadto, nasi pracownicy przeprowadzili rozmowy z dyrekcją szkoły, z nauczycielami, z zaproszonymi gośćmi, na tematy społeczne nurtujące nauczycieli jak i personel zarządzający palcówkami szkolnymi. Była to również świetna okazja do zaprezentowania oferty kierunków i możliwości, jakie daje nasz Uniwersytet.

opracowała: dr inż. Wioletta Sołtysiak

12 kwietnia 2024