KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA REKTORA DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA REKTORA DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

==============================================================================

Komunikat Nr R021.2.4.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń Covid-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Pełna treść komunikatu: https://wns.ujd.edu.pl/container/aktualnosci/komunikat-rektora-nr-r021242022.pdf 

Załącznik do komunikatu: https://wns.ujd.edu.pl/container/aktualnosci/zalacznik%20nr%201.pdf 

 

KOMUNIKAT Nr R021.2.13.2021
REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZEGO  IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym na studiach niestacjonarnych w czasie zjazdu 10-12 grudnia 2021 r. 

Pełna treść zarządzenia: pobierz plik 

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.134.2021
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym
lub zdalnym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 

Pełna treść zarządzenia:  pobierz plik

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.56.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.3.2021 z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym, w siedzibie Uczelni lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Pełna treść zarządzenia: pobierz

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.85.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022 - pobierz

 

 

Komunikat Rektora UJD z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń COVID-19

KOMUNIKAT Nr R021.2.35.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO –PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń COVID-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 
1. Wprowadza się z dniem 16 października 2020 r. poziom 3 zabezpieczeń zgodnie z Systemem zabezpieczeń COVID-19 w Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. 2. Poziom zabezpieczeń obowiązuje do odwołania.

Pełna treść komunikatu: pobierz

System zabezpieczeń w UJD: pobierz

 

KOMUNIKAT Nr R021.2.34.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa funkcjonowania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Utrzymuje się obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych przez wszystkie osoby w czasie przebywania w budynkach i pomieszczeniach Uczelni.
2. W salach wykładowych, laboratoryjnych, komputerowych i pracowniach Uczelni wprowadza się obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych przez cały czas przebywania w wymienionych pomieszczeniach (w uzasadnionych medycznie przypadkach możliwe jest noszenie przyłbic).
3. Utrzymuje się zasadę zachowania minimum 1.5 metra dystansu między osobami. pobierz

 

KOMUNIKAT JM REKTOR w sprawie zasad składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na semestr zimowy 2020/2021 pobierz

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.80.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa funkcjonowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pobierz

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.79.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym, w siedzibie Uczelni lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 pobierz

 

Komunikat Nr R.021.2.24.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020r. Wytyczne na czas przywracania działalności uczelni do funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce w związku ze zmianą załącznika Nr 1 w komunikacie Nr R.021.2.22.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 maja 2020r. Wytyczne na czas przywracania działalności uczelni do funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce ponownie wydaje się nowy komunikat po poprawkach pobierz

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji działalności w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020 w związku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pobierz

 

Komunikat Nr R.021.2.22.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 maja 2020r. Wytyczne na czas przywracania działalności uczelni do funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce pobierz

 

Komunikat Nr R.021.2.21.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Im. Jana Długosza W Częstochowie z dnia 15 maja 2020r.  W sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 pobierz

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.41.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji uzyskania efektów uczenia się określonych
w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pobierz

 

Komunikat Nr R021.2.20.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno –Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2020r. dotyczący zmiany terminu opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego kraju pobierz 

 

Komunikat Nr R021.2.19.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno –Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia regulacji związanych z obowiązującym stanem epidemii  pobierz

 

KOMUNIKAT Nr R021.2.17.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia regulacji związanych z obowiązującym stanem epidemii pobierz

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.27.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19: pobierz

 

KOMUNIKAT Nr R021.2.14.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 18 marca 2020 r. dotyczący opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne oraz opłat za pobyt w Domu Studenckim w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego kraju oraz zawieszeniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w siedzibie Uczelni pobierz

 

KOMUNIKAT Nr R021.2.13.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dodatkowych zmian w funkcjonowaniu jednostek Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV- 2, wywołującego chorobę COVID-19 pobierz

 

KOMUNIKAT Nr R.021.2.10.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenieniu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19pobierz

 

KOMUNIKAT Nr R.021.2.9.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbywających się w siedzibie Uczelni i wprowadzenia form i metod kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenieniu koronowirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 pobierz

 

KOMUNIKAT Nr R.021.2.8.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie odwołania imprez i wydarzeń, zawieszenia wymiany międzynarodowej oraz podjęcia innych działań w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19: pobierz

 

KOMUNIKAT Nr R.021.2.7.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania do odwołania wyjazdów studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zawieszenia do odwołania przyjazdów do UJD studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników: pobierz

 

KOMUNIKAT Nr R.021.2.6.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 3 marca 2020r. w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem: pobierz

 

KOMUNIKAT Nr R.021.2.5.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 2 marca 2020r. w sprawie wstrzymania do odwołania wyjazdów studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zawieszenia do odwołania przyjazdów do UJD w Częstochowie studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników z tych obszarów: pobierz

 

KOMUNIKAT Nr R.021.2.4.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę covid-19 : pobierz