Oferta dydaktyczna - kierunki studiów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wydział Nauk Społecznych – oferta edukacyjna

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA /specjalności 

rok akademicki 2024/2025

 

kierunek: Analityka i kreatywność społeczna

studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie

specjalności :

 • Coaching i procesy doradcze
 • Diagnozy i konsulting społeczny
 kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3-letnie

specjalności :

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Polityka integracji i bezpieczeństwa
 kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia, 2-letnie

specjalności :

 • Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
 kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie, 5-letnie

kierunek: Pedagogika

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3-letnie

specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • Terapia pedagogiczna
kierunek: Pedagogika

studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia, 2-letnie

specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • Projektowanie uniwersalne w edukacji i usługach (specjalność nauczycielska)
 • Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
 kierunek: Pedagogika specjalna

studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie, 5–letnie

specjalności:

 •  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 •  Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
 kierunek: Praca socjalna

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3-letnie

specjalności:

 • Praca z rodziną
 • Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
 • możliwe ukończenie kierunku bez specjalności
 kierunek: Psychologia

studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie, 5-letnie

specjalności:

 • Psychologia kliniczna i zdrowia
 • Psychologia rodziny i wychowania
kierunek: Psychoprofilaktyka

studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie

 

kierunek:  Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna

studia stacjonarne  II stopnia, 2-letnie

kierunek: Politologia

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3-letnie

specjalności :

 • Europejska
 • Społeczno-polityczna
 • Polityka integracji i bezpieczeństwa
kierunek: Political science

full-time, 1 st Degree

specializations:

 • European
 • Social and political
 • Integration and security policy
kierunek:  Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3-letnie

specjalności:

 • Stosunki międzynarodowe i dyplomacja obszaru Europy Wschodniej i Bałkanów
 • Konflikty militarne w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej w XX i XXI wieku
 • Kultura i sztuka Europy Wschodniej i Bałkanów 
kierunek: Turystyka i rekreacja

studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie

specjalności:

 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Turystyka aktywna i specjalistyczna
kierunek: Turystyka i rekreacja

studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

specjalności:

 • Gospodarka turystyczna
 • Zarządzanie eventami
kierunek: Usługi społeczne

studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia, 2-letnie