Kształcenie w roku akademickim 2021/2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr R021.1.85.2021

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.3.2022
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R021.1.85.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021r. w sprawie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022

2 marca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr R021.1.85.2021

Plany zajęć - semestr letni 2021/2022, prowadzenie zajęć dydaktycznych

Szanowani Państwo

Od semestru letniego 21/22L roku akademickiego 2021/2022 rozkłady zajęć będą (już są) publikowane poprzez system USOSweb, a nie jak do tej pory poprzez system Celcat.

Pracownicy dydaktyczni Uczelni mają dostęp do własnych planów zajęć poprzez system USOSweb. Stosowna instrukcja dla pracowników została umieszczona na stronie systemu (w zakładce --> Instrukcje) pod adresem:  https://usosweb.ujd.edu.pl/instrukcje/usosweb_plan_zajec_pracownika.pdf 


W przypadku planu zajęć dla STUDENTÓW z dokładnymi terminami spotkań należy pamiętać, że taki plan także dostępny będzie dla studenta indywidualnie po zalogowaniu do systemu USOSweb po spełnieniu warunków:
•    student jest rozliczony tzn. jest aktywnym studentem semestru, którego plan dotyczy
•    student jest wpisany do grup zajęciowych swoich przedmiotów, ma przygotowaną tzw. „sesję” na semestr, którego plan dotyczy

Plan zajęć dla całego roku/semestru nie mamy możliwości wyświetlenia. Możemy osobno zobaczyć plan np. dla grupy "przedmiotów obowiązkowych" oraz plan grupy "przedmiotów do wyboru" określonego semestru danego kierunku.

Instrukcja dotycąca planów dla Studenta dostępna jest pod adresem: USOSweb - plan zajęć studenta 

Zajęcia dydaktyczne i konsultacje prowadzone są zgodnie z zasadami przyjetymi przez Rektora UJD w semestrze zimowym: Zarządzenia Nr R021.1.85.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022, z uwzględnieniem zarządzenia zmieniającego nr R021.1.3.2022

Pełna treść zarządzenia: http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/2105/r-021-1-85-2021

oraz zarządzenie zmieniające: http://bip.ujd.edu.pl/attachments/download/6722

 

1 marca 2022

Komunikat Rektora w sprawie prowadzenia zajęć z semestrze letnim 2021-2022

KOMUNIKAT Nr R021.2.3.2022
REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO
PRZYRODNICZEGO
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 26 stycznia 2022r.
w sprawie prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

 1. Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że zajęcia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 będą prowadzone na zasadach obowiązujących w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, tzn. wykłady będą prowadzone w formie zdalnej, natomiast pozostałe zajęcia będą realizowane w budynkach Uniwersytetu (możliwe jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość po zatwierdzeniu wg przyjętych zasad i procedur). W przypadku kierunków objętych standardami obowiązują przepisy odrębne.

 2. Decyzja może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej lub w związku z nowymi regulacjami prawnymi, szczególnie po wprowadzeniu określonych wytycznych dla jednostek szkolnictwa wyższego.

  Rektor
  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

  im. Jana Długosza w Częstochowie Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

2 marca 2022

Zajęcia w formie zdalnej na studiach niestacjonarnych w dniach 10-12 grudnia 2021.

Szanowni Państwo, 

Jej Magnificencja Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, podjęła decyzję, iż studia niestacjonarne w dniach 10-12 grudnia 2021 r. będą prowadzone w trybie zdalnym, pełna treść komunikatu w dalszej części wiadomości. 

9 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zajęcia w formie zdalnej na studiach niestacjonarnych w dniach 10-12 grudnia 2021.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.134.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 listopada 2021 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.134.2021
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym
lub zdalnym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

 

pełna treść zarządzenia w dalszej części wiadomości

16 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.134.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 listopada 2021 r.

Status zabezpieczeń COVID-19 Poziom 1: strefa zielona

Status zabezpieczeń COVID-19

Poziom 1: strefa zielona.

Zastosowanie podstawowych rygorów sanitarnych, praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni

Zmiany dotyczące statusu zabezpieczeń pojawiają się na bieżąco na stronie głównej UJD

https://www.ujd.edu.pl/

20 października 2021

Uwaga!!! Dotyczy zajęć na pierwszym roku studiów

Szanowni Państwo, 
studenci, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów w trzeciej rekrutacji nie mają jeszcze danych logowania do systemu USOS, tym samym nie mogą się zalogować na platformę e-learningową UJD. Bardzo proszę aby pierwsze wykłady były realizowane bezpośrednio przez system Big Blue Button z pominięciem platformy „enauka”. 
 
Link do serwera BBB: https://webinar.ujd.edu.pl/b 
Link do poradnika jak korzystać z BBB z pominięciem platformy: Bezpośrednie korzystanie z BBB 
Link do poradnika opisującego umieszczanie linku w kursie: Umieszczenie linku w opisie kursu
 
W opisie kursu należy umieścić skopiowany link do serwisu BBB, opis musi być widoczny dla osób niezalogowanych, 
Link do poradnika jak tworzyć kurs: http://wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=410 
 
Uwaga! Ten sam link należy umieścić zamiast modułu BBB wewnątrz kursu - dla zalogowanych użytkowników.
 
 
30 września 2021

Przygotowanie do nowego roku akademickiego

Szanowni Państwo

Przypominam, że w związku z kontynuacją kształcenia hybrydowego (dla wykładów), na nauczycielach akademickich spoczywają dodatkowe obowiązki:

- Założenie na platformie https://enauka.ujd.edu.pl kursu o nazwie „Konsultacje”, w którym możliwe są spotkania ze studentami w czasie rzeczywistym (kontakt synchroniczny). Aktywności do kontaktu w czasie rzeczywistym to BigBlueButton – BBB - (obraz, dźwięk i wiadomości tekstowe) lub Czat (tylko wiadomości tekstowe), jako aktywność wspierającą można traktować Forum. Należy umożliwić studentom samodzielne zapisywanie się na Konsultacje a także w ustawieniach metod zapisów zezwolić na korzystanie z konsultacji jako „Gość” 

- Konsultacje w wymiarze tygodniowym trzech godzin zegarowych (dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy - dwóch godzin) należy zaplanować w rozbiciu na dwa dni. Jeśli pracownik prowadzi zajęcia na studiach niestacjonarnych jeden dyżur powinien odbywać się w terminach zjazdów dla studentów niestacjonarnych. Terminy dyżurów należy umieścić przy poszczególnych aktywnościach oraz w opisie kursu. 

- Godziny konsultacji realizowane są przez nauczyciela akademickiego w siedzibie Uczelni w wymiarze co najmniej połowy godzin konsultacji, pozostałe godziny mogą być
realizowane zdalnie z zapewnieniem dostępności elektronicznej nauczyciela akademickiego. Student może uczestniczyć w konsultacjach za pomocą wskazanego
przez nauczyciela akademickiego narzędzia teleinformatycznego, po wcześniejszym umówieniu się na odpowiedni termin. 

- Terminy konsultacji należy umieścić na planie zajęć w systemie CELCAT i na platformie https://enauka.ujd.edu.pl 

- Przed rozpoczęciem tworzenia nowych kursów na platformie e-learningowej UJD należy wykonać kopię zapasową starych kursów. Instrukcja tworzenie kopii zapasowych znajduje się w załączniku do tego komunikatu. POBIERZ INSTRUKCJĘ 

- Założenie na platformie https://enauka.ujd.edu.pl kursów dla prowadzonych wykładów. Osobno należy założyć kursy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  W nazwie kursu, proszę umieścić kod przedmiotu widoczny w planach zajęć, np. Prawa człowieka 08-PPR-L-03 semestr zimowy 2021/2022

Po założeniu kursów dla wykłądów należy:

- W każdym założonym kursie należy w metodach zapisów zezwolić na samodzielne zapisywanie się studentów lub zapisać studentów samodzielnie. Jest możliwość ustalenia hasła dostępu, które pozwoli na zapisy samodzielne przez studentów.

- Po założeniu kursu należy przygotować harmonogram spotkań w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć umieszczonym w systemie CELKAT. 

- Wewnątrz kursu należy zachować strukturę tematów zgodną z planem zajęć i harmonogramem spotkań tzn. dla każdych kolejnych zajęć należy przyporządkować osobno wtyczki BBB, materiały, zadania itp. Proszę nie kasować aktywności, które już się odbyły.

- Treści kształcenia i efekty uczenia się muszą być zgodne z informacjami zawartymi w kartach przedmiotów (dostępne na: http://bip.ujd.edu.pl/artykuly/39/programy-studiow )

- Należy uzupełnić informacje dotyczące prowadzonych przedmiotów na platformie USOSweb

 

Dr hab., prof. uczelni Daniel Kukla 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

w/m

  

Linki do pobrania instrukcji i poradników korzystania z platformy „Enauka”:

Logowanie i podstawowe aktywności z punktu widzenia studenta: http://wns.ujd.edu.pl/download/Podstawowe%20informacje%20dotyczace%20realizacji%20zajec%20dydaktycznych.pdf

Logowanie się i zakładanie kursów: http://wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=410

Zarządzanie listą uczestników: http://wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=419

Praca z podziałem na grupy: http://wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=415 

BigBlueButton, podstawowe działania: http://www.wns.ujd.edu.pl/download/BBB%20instrukcja.pdf

Korzystanie z platformy BigBlueButton z pominięciem platformy "Enauka": http://www.wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=464

Korzystanie z forum: http://wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=412

Korzystanie z czatu: http://www.wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=463 

Tworzenie testów, egzaminów: http://wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=423

Bezpośrednie korzystanie z BBB:  Bezpośrednie korzystanie z BBB 

Tworzenie kopii zapasowej kursu: Tworzenie kopii zapasowej kursu 

 

 

 

 

 

24 września 2021

UWAGA!!! Działania przed rozpoczęciem tworzenia nowych kursów na platformie e-learningowej UJD

Szanowni Państwo,

przed rozpoczęciem tworzenia nowych kursów na platformie e-learningowej UJD należy wykonać kopię zapasową starych kursów. Instrukcja tworzenie kopii zapasowych znajduje się w załączniku do tego komunikatu. POBIERZ INSTRUKCJĘ 

24 września 2021

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.85.2021 w sprawie organizacji procesu kształcenia w UJD

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.85.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia w UJD

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2021

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.85.2021Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022

Pełna treść zarządzenia - pobierz

20 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.85.2021 w sprawie organizacji procesu kształcenia w UJD