Jesteś tutaj: Start / Kierunki na Wydziale

Kierunki na Wydziale

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierunki i specjalności w roku akademickim 2022/2023

Artykuły

Analityka i kreatywność społeczna

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

https://www.facebook.com/aks.ujd/

Specjalności:
 • Coaching i procesy doradcze
 • Diagnozy i konsulting społeczny

Bezpieczeństwo narodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Specjalności:
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Polityka integracji i bezpieczeństwa

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie

Specjalności:
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa 
 • Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych

Pedagogika

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie.

Specjalności:

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie.

Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
 • Projektowanie uniwersalne w edukacji i usługach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie  - 5 letnie

Pedagogika specjalna

Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie  - 5 letnie

 Specjalności:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie

Politologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia  - 3 letnie

 Specjalności:
 • Europejska 
 • Społeczno-polityczna
 • Polityka integracji i bezpieczeństwa

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia  - 2 letnie

 Specjalności:
 • Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Polityka i wielokulturowość
 • Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych

Political Science

Full-time, 1 st Degree

Specializations:
 • European
 • Social and political
 • Integration and security policy

 

Full-time, 2 st Degree

Specializations:
 • National and international security policy
 • Geopolitics and conflicts in international relations
 • Politics and multiculturalism

Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna

Studia stacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie

Praca socjalna

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Specjalności:
 • Praca z rodziną
 • Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
 • Praca z klientem z niepełnosprawnością - moduł

Psychologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie  - 5 letnie

 Specjalności:
 • Psychologia kliniczna i zdrowia
 • Psychologia rodziny i wychowania