Ogłoszenia Dziekanatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja w sprawie podwyższenia progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023

W związku z art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2754), informujemy, że od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego zostaje podwyższony do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać w Dziekanacie w w terminie do 6 marca 2023 r.

22 lutego 2023

Zapisy na seminaria dyplomowe

Zapisy na seminaria dyplomowe dla studentów Wydziału Nauk Społecznych studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2022/2023, odbywać się będą w formie elektronicznej za pomocą systemu USOS-web.

Zapisy do samodzielnych pracowników nauki rozpoczną się  w terminie od 09.01.2023 r. do 15.01.2023, a do pozostałych promotorów od 18.01.20223 r. do 25.01.2023 r.

Zapisy dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia odbędą się w terminie od 12.04.2023 do 19.04.2023 r.   

Tematyka ogólna seminarium wraz z wykazem promotorów dostępna pod adresem: https://wns.ujd.edu.pl/p,94,seminaria-dyplomowe 

14 grudnia 2022

Pomoc materialna - odbiór decyzji

Szanowni studenci Wydziału Nauk Społecznych

Zapraszamy w dniu 21 listopada 2022 r. do Dziekanatu WNS po odbiór decyzji stypendialnych - od godz. 9.00 - 15.00.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą już odbierać decyzje w dniu 19.11.2022 r. w godz. od 8.00 - 12.00 (sobota) 

18 listopada 2022

Studenci - instrukcja podglądu rozkładu zajęć na rok akademicki 2022/2023

Instrukcja podglądu rozkładu zajęć na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy) w programie USOSweb

1) Wchodzimy na stronę: https://usosweb.ujd.edu.pl/

2) Wybieramy zakładkę KATALOG (patrz rys.1)

3) W polu Przedmioty wpisujemy kod programu np. 08-TIR-L-01 (rys. 2)

4) Wybieramy pole Strona przedmiotu  (rys. 3)

5) W polu Grupy wybieramy 08 przedmioty obowiązkowe (rys. 4)

6) W prawym górnym rogu wybieramy Zobacz plany zajęć tej grupy (rys. 5)

7) Wybieramy aktualny rok akademicki (rys. 6)

8) Przykładowy plan zajęć (rys. 7)

Rysunki

 

23 września 2022

Spotkania organizacyjne I lat

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów stacjonarnych odbędą się wg terminów podanych poniżej:

Kierunek

Studia stacjonarne

Pedagogika I°

30.09.2022 r., godz. 8.30, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Pedagogika II°

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jedn.mgr

Pedagogika specjalna – jedn. mgr

Psychoprofilaktyka I°

30.09.2022 r., godz. 10:00, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Poradn. rozw. i pom. psych. II°

Praca socjalna I°

Turystyka i rekreacja I°

Turystyka i rekreacja II°

Psychologia – jedn. mgr

Bezpieczeństwo narodowe II°

30.09.2022 r., godz. 11.30, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Bezpieczeństwo narodowe I°

Politologia  I° + w j. ang.

Politologia II°+ w j. ang.

Analityka i kreatywność społeczna I°

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów niestacjonarnych odbędą się wg terminów podanych poniżej:

Kierunek

Studia niestacjonarne

Pedagogika I°

07.10.2022 r., godz. 14:00, sala W- 54 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Pedagogika II°

Praca socjalna  I°

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jedn. mgr

Psychologia – jedn. mgr

Pedagogika specjalna – jedn. mgr

Bezpieczeństwo narodowe II°

07.10.2022 r. godz. 15.00, sala W-54 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Bezpieczeństwo narodowe I°

Politologia I° i II°

 

14 września 2022

Informacja

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego z dnia 14.09.2020r. Nr R021.1.80.2020 tutaj obsługa studentów w Dziekanacie odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość (adresy e-mail i kontakt telefoniczny do poszczególnych pracowników Dziekanatu dostępne na stronie wydziału). W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest wizyta studenta w Dziekanacie po uprzednim kontakcie telefonicznym do Dziekanatu. Obsługa studentów w Dziekanacie WNS  odbywać się będzie za pomocą systemu e-kolejka. 

8 października 2020