Oferta dydaktyczna 2020-2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wydział Nauk Społecznych – oferta edukacyjna

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA /specjalności 

rok akad. 2020/2021

 

kierunek: Analityka i kreatywność społeczna

studia stacjonarne  I stopnia, 3-letnie

specjalności :

 • Coaching i procesy doradcze
 • Diagnozy i konsulting społeczny

 

kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3-letnie

specjalności :

 • bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

 

kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia, 2-letnie

specjalności :

 • ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
 • bezpieczeństwo militarne

 

kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie, 5-letnie

 

kierunek: Pedagogika

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3 -letnie

specjalności:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • terapia pedagogiczna

 

kierunek: Pedagogika

studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia, 2-letnie

specjalności:

 • asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
 • coaching kariery z doradztwem
 • pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • geragogika
 • terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – moduł A (dla absolwentów kierunku Pedagogika o tej samej specjalności na studiach pierwszego stopnia)

 

kierunek: Pedagogika specjalna

studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie, 5 –letnie

specjalności:

. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu (ASD)

. resocjalizacja niedostosowanych społecznie

 

 kierunek: Pedagogika międzykulturowa z mediacją

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3 –letnie

 

kierunek: Praca socjalna

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3-letnie

specjalności:

 • praca z rodziną
 • poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością oraz przewlekle chorych
 • Case Management

 

kierunek: Psychoprofilaktyka

studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie

 

kierunek:  Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna

studia stacjonarne  II stopnia, 2-letnie

 

kierunek: Politologia

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3-letnie

specjalności :

 • europejska
 • społeczno-polityczna

 

kierunek: Turystyka i rekreacja

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3-letnie

specjalności:

 • obsługa ruchu turystycznego
 • turystyka aktywna i specjalistyczna

 

kierunek: Turystyka i rekreacja

studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia, 2-letnie

specjalności:

 • gospodarka turystyczna
 • zarządzanie eventami