Toki studiów 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Pedagogika

Studia stacjonarne:

I stopnia

Pedagogika Specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją Rok studiów: III

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna Rok studiów: III

II stopnia

Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna A Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Projektowanie uniwersalne w edukacji i usługach Rok studiów: I

Studia niestacjonarne:

I stopnia

Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją Rok studiów: III

II stopnia

Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Projektowanie uniwersalne w edukacji i usługach Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Moduł A Rok studiów: II

23 września 2021