Jesteś tutaj: Start / Koła Naukowe

Koła Naukowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Artykuły

Przejdź do - Koło Naukowe Myśli Pedagogicznej

Koło Naukowe Myśli Pedagogicznej

Wraz z początkiem 2024 roku swoją działalność rozpoczęło Koło Naukowe Myśli Pedagogicznej.

W dniu 8 stycznia 2024 na terenie Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie odbyło się pierwsze walne zgromadzenie członów koła. Podczas obrad m.in. przyjęto regulamin działalności "Koła Naukowego Myśli Pedagogicznej” oraz w wyniku głosowania wybrano zarząd:

 • Przewodniczący - Kamila Jeżak
 • Zastępca - Zuzanna Majtyka
 • Skarbnik - Joanna Jopek
 • Sekretarz - Martyna Plutecka

Ustalono także obszary działalności Koła Naukowego w przestrzeni medialnej, nad którymi pracować będzie Kamila Koza w zakresie tworzenia i  zamieszczania treści promujących działalność koła na portalach społecznościowych.

Wizją naszego koła jest pragnienie bycia wiodącą instytucją integrującą studentów, pracowników naukowych oraz praktyków pedagogicznych w dynamicznym procesie poszukiwania, kreowania i realizacji innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji, propagując wartości akademickie, społeczne oraz kulturowe.

 

Czytaj więcej o: Koło Naukowe Myśli Pedagogicznej

Studenckie Koło Naukowe Seksuologii i Neuropsychologii

Koło Naukowe Seksuologii i Neuropsychologii jest inicjatywą studentów kierunku psychologia i kierunku lekarskiego zainteresowanych neurobiologią, psychopatologia i seksuologią. Koło Naukowe powstało przy Katedrze Psychologii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Do podstawowych zadań koła należy:
-propagowanie wiedzy medycznej i wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu;
-organizacja konferencji studenckich zrzeszających studentów z różnych kierunków w celu uwspólnienia wiedzy nt. funkcjonowania człowieka;
-prowadzenie badań naukowych w obszarze neurobiologii, psychopatologii i seksuologii;
-omawianie zagadnień dotyczących postępów w badaniach naukowych i światowych odkryciach dotyczących budowy i pracy mózgu człowieka w aspektach poznawczych, psychopatologicznych i seksuologicznych.

Wszystkich Studentów psychologii i medycyny oraz kierunków pośrednich (np. fizjoterapii, dietetyki, neurobiologii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego itd.) zapraszamy do zgłaszania się członkowskiego do naszego koła.

Opiekunem koła naukowego jest Dariusz Pysz-Waberski (d.pysz-waberski@ujd.edu.pl), a przewodniczącym Wojciech Wilk (wojciechwilkstarostapsygr2@gmail.com).

Zapraszamy na I spotkanie Koła już w styczniu.

Studenckie Koło Naukowe “Open"

“Open” jest nową inicjatywą przy Katedrze Psychologii Wydziału Nauk Społecznych, które ma poszerzyć ofertę dla studentów zainteresowanych rozwijaniem się w trakcie toku studiów.

Podstawowe założenia SKNu:
koncentracja na badaniach eksperymentalnych w przeciwieństwie do internetowych / kwestionariuszowych,
wykorzystanie najnowszych narzędzi dostępnych w pracy badawczej, np. sztucznej inteligencji,
położenie nacisku na pracę w języku angielskim, z światową literaturą,
pracę w ramach paradygmatu open science.

Opiekunem SKNu jest mgr. Michał Plaskura. Osoby zainteresowane dołączeniem do naszej grupy proszone są o kontakt mailowy m.plaskura@ujd.edu.pl, ewentualnie przyjście na jedno z comiesięcznych spotkań Koła."

Przejdź do - Studenckie Koło Naukowe Terapeutów
Przejdź do - Koło naukowe Myśli analitycznej i kreatywnej

Koło naukowe Myśli analitycznej i kreatywnej

Koło naukowe Myśli analitycznej i kreatywnej jest organizacją działającą w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Jego podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy filozoficznej, psychologicznej i socjologicznej wśród studentów.

Pozostałe cele Koła to:

 • wspieranie wartościowych inicjatyw akademickich,
 • rozwijanie kreatywności i zainteresowań naukowych studentów,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów,
 • promowanie Uniwersytetu, kierunku studiów oraz Organizacji,
 • uczestnictwo w życiu środowiska akademickiego oraz społeczności regionu częstochowskiego,
 • integracja społeczności akademickiej oraz członków Organizacji,
 • reprezentowanie interesów studentek i studentów „Analityki i kreatywności społecznej” w strukturach uniwersyteckich

 

Czytaj więcej o: Koło naukowe Myśli analitycznej i kreatywnej
Przejdź do - Studenckie Koło Naukowe Psychologii

Studenckie Koło Naukowe Psychologii

Historia Koła rozpoczęła się w 2020 roku, kiedy to zostało ono zarejestrowane pod nazwą „Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Psychologii”. Wraz z rozpoczęciem roku 2023 sformalizowana została zmiana nazwy Koła na Studenckie Koło Naukowe Psychologii.

Koło Naukowe Psychologii jest miejscem, gdzie każdy student zainteresowany tematyką psychologiczną odnajdzie swoje miejsce. Koło powstało z chęci stworzenia obszarów dodatkowego zaangażowania poza studiowaniem, rozwoju swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy. Koło Naukowe umożliwia nawiązanie kontaktów, nabycie niezbędnych kompetencji, aby lepiej i skuteczniej radzić sobie w przyszłej praktyce zawodowej.

Czytaj więcej o: Studenckie Koło Naukowe Psychologii

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej (KNSPS UJD)

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej (KNSPS UJD)

 „Być człowiekiem znaczy po­siadać kryształową mo­ral­ność, nieog­ra­niczoną tolerancyjność, do pas­ji posuniętą pra­cowi­tość, dążyć do ciągłego uzu­pełniania swe­go wyk­ształce­nia, po­magać innym”  J.Korczak

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej (KNSPS) to dynamiczna grupa akademicka, której głównym celem jest poszerzanie i propagowanie wiedzy związanej z pracą socjalną. KNSPS działa przy Katedrze Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki, Wydziału Nauk Społecznych UJD.

Nasze inicjatywy opierają się na różnorodnych działaniach, które mają na celu skoncentrowanie uwagi na kluczowych aspektach pracy socjalnej.

 

Czytaj więcej o: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej (KNSPS UJD)