Informacje o nieobecności pracowników, zmianach terminów zajeć

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Tutaj będzie można znaleźć informacje na temat odwołanych zajęć dydaktycznych i konsultacji, pracowników Wydziału Nauk Społecznych

Artykuły

Odwołane zajęcia z dr Agatą Woźniak-Krakowian

Zajęcia w dniach 29-30.05 br. z dr Agatą Woźniak- Krakowian zostają odwołane.

29 maja 2023

Zmiana terminu zajęć z dr Moniką Czerw

W dniu 29.05.2023 r. w ramach zajęć z dnia 26.05.2023 r. (w godz. 15.30-19.15 z przedmiotu metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną) studenci odbywają wizytę studyjną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, ul. Legionów 54a.

29 maja 2023

Odwołane zajęcia z dr Jerzym Zdańskim, prof. UJD

Zajęcia w dniu 25.05 br. z dr Jerzym Zdańskim prof. UJD z przedmiotu "Polityka gospodarcza III RP" godzina 12:15-14:30 zostają odwołane.

Nowy termin będzie ustalony ze studentami.

25 maja 2023

Zmiana sali- zajęcia z dr Jerzym Zdańskim, prof. UJD

Zajęcia z dr Jerzym Zdańskim, prof. UJD w dniu 25.05 br. godzina 09:45-12:00 przeniesiono do sali 1/10 na ul. Zbierskiego 2/4.

24 maja 2023

Odwołane zajęcia z dr Joanną Dobosz-Dobrowolską

Zajęcia w dniach 25-28.05 br. z dr Joanną Dobosz-Dobrowolską zostają odwołane.

24 maja 2023

Zmiana terminu konsultacji z dr Iwoną Skrzypczyk-Gałkowską

Zmiana terminu konsultacji z dr Iwoną Skrzypczyk-Gałkowską z dnia 29.05 br. na 02.06 br. godzina 15:00-15:30.

24 maja 2023

Zmiana terminu zajęć z dr Iwoną Skrzypczyk-Gałkowską

Zmiana terminu zajęć z dr Iwoną Skrzypczyk-Gałkowską z przedmiotu " Praca z dzieckiem z ADHD lub zaburzeniami pokrewnymi" z dnia 29.05 br. na 02.06 br.

wykład godzina 15:30-17:00, ćwiczenia godzina 17:15-19:30 - sala W-703.

 

24 maja 2023

Zmiana godzin wykładu z dr Cecylią Langier

Zmiana godziny rozpoczęcia wykładu z przedmiotu "Kultura języka" z dr Cecylią Langier w dniach 24.05 oraz 30.05.2023 r.

Zmiana dotyczy przesunięcia  wykładu z godziny 08:00 na godzinę 09:45.

23 maja 2023

Zmiana godziny zajęć z dr Agatą Woźniak-Krakowian

Zajęcia z dr Agatą Woźniak-Krakowian w dniu 23.05.23 r. Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - 08-PSP-D-04 odbędą się w godz. 16:30-19:30

23 maja 2023

Odwołane zajęcia z mgr Krzysztofem Kościańskim

W dniu 25.05 br. zajęcia z mgr Krzysztofem Kościańskim zostają odwołane.

22 maja 2023