Toki studiów 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Bezpieczeństwo narodowe

Studia stacjonarne:

I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe Rok studiów: I

Bezpieczeństwo narodowe Specjalność: Bezpieczeństwo państwa Rok studiów: II

Bezpieczeństwo narodowe Specjalność: Bezpieczeństwo międzynarodowe Rok studiów: II

Bezpieczeństwo narodowe Specjalność: Bezpieczeństwo państwa Rok studiów: III

II stopnia

Bezpieczeństwo Narodowe Specjalność: Bezpieczeństwo militarne Rok studiów: I

Bezpieczeństwo Narodowe Specjalność: Bezpieczeństwo militarne Rok studiów: II

Bezpieczeństwo Narodowe Specjalność: Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych Rok studiów: I

Bezpieczeństwo Narodowe Specjalność: Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych Rok studiów: II

Bezpieczeństwo Narodowe Specjalność: Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa Rok studiów: I

Bezpieczeństwo Narodowe Specjalność: Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa Rok studiów: II

Studia niestacjonarne:

I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe Rok studiów: I

Bezpieczeństwo narodowe Specjalność: Bezpieczeństwo państwa Rok studiów: II

Bezpieczeństwo narodowe Specjalność: Bezpieczeństwo międzynarodowe Rok studiów: III

II stopnia

Bezpieczeństwo Narodowe Specjalność: Bezpieczeństwo militarne Rok studiów: I

Bezpieczeństwo Narodowe Specjalność: Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa Rok studiów: I

Bezpieczeństwo Narodowe Specjalność: Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa Rok studiów: II

12 września 2023

Pedagogika

Studia stacjonarne:

I stopnia

Pedagogika Specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją Rok studiów: III

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna Rok studiów: III

II stopnia

Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Projektowanie uniwersalne w edukacji i usługach Rok studiów: I

Studia niestacjonarne:

I stopnia

Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją Rok studiów: III

II stopnia

Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu Rok studiów: I

Pedagogika Specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu Rok studiów: II

Pedagogika Specjalność: Projektowanie uniwersalne w edukacji i usługach Rok studiów: I

12 września 2023

Political Science

Studia stacjonarne

I stopnia

Political Science Year of studies: I

II stopnia

Political Science Year of studies: I

Studia niestacjonarne

I stopnia

Political Science Year of studies: I

 

12 września 2023