Program PROM - krótkookresowa wymiana akademicka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2024

Szanowni Państwo,

Ruszył nabór wniosków do programu PROM - krótkookresowa wymiana akademicka na okres od 01.10.2024 do 30.09.2025. Celem programu jest wspieranie umiędzynarodowienia nauki, dydaktyki (naszych kierunków), badań własnych (indywidualnych lub zespołowych), języka, kultury, wzmocnienie naszej obecności na arenie międzynarodowej i wiele więcej. 

 

Program obejmuje różnorodną formę aktywności:

„a) aktywny udział w konferencji za granicą (wystąpienie, w tym udział w sesji posterowej),

b) pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, artykułu naukowego,

c) udział w szkole letniej lub szkole zimowej,

d) wykonanie pomiarów z wykorzystaniem unikatowej aparatury, testowanie aparatury badawczej, unikalnego instrumentarium artystycznego,

e) udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach w tym intensywnych zaliczanych do procesu kształcenia, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców,

f) wykonanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych,

g) prowadzenie zajęć dydaktycznych,

h) udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego".

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/ogloszenie

 

W programie mogą wziąć udział:

- nauczyciele akademiccy 

- pracownicy niebędący kadrą akademicką (o ile jest to uzasadnione dla projektu)

- doktoranci

- studenci

W związku z powyższym, proszę tych z Państwa, którzy są zainteresowani skorzystaniem z projektu o zgłoszenie chęci udziału w projekcie, ewentualnie zgłoszenie swoich studentów, którzy byliby zainteresowani wymianą (na adres: a.zasun@ujd.edu.pl)  

 Szczegółowe informacje w ww. sprawie zostały także przesłane do Państwa drogą mailową!

Zachęcam serdecznie do zapoznania się z ofertą programu.

 

Z poważaniem

Anna Zasuń

koordynator wydziałowy ds. współpracy z zagranicą